Home

 

Моля, за да виждате по-добре публикуваната информация, да ползвате браузерите Internet Explorer или Google Chrome!

 

  Информационната система Транс-Инфо предоставя надеждна информация за условията за извършване на автомобилни превози в отделните страни в Европа и по света във все по-динамично променящата се среда за работа на превозвачите.

 

 

ВАЖНО! Проучване на ИРУ за недостига на шофьори

   Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) проведе до 31 май 2024 г. редовното си годишно проучване за недостига на шофьори. Поради малкото отговори от България, ИРУ удължава срока за попълване на въпросника до 15 юли 2024 г.. Моля попълнете въпросника, който е на разположение и на български език ТУК. При необходимост от допълнителни разяснения може да се обръщате към Информационния отдел на АЕБТРИ на тел.: 02/9581056 или на имейл: trans-info@aebtri.com.

 

 

 

Проучване за наличието на подходящи места за почивка за професионални водачи и сигурни зони за паркиране в ЕС

   Стартира онлайн проучване, което е част от Проучването за наличието на подходящи места за почивка за професионални водачи и сигурни зони за паркиране, както и относно изграждането на безопасни и сигурни зони за паркиране в Европейския съюз (MOVE/C1/SER/2023-138). Проучването е възложено и финансирано от Европейската комисия, като цели чрез получаване на информация от водачи и транспортни фирми, извършващи превози на пътници и товари, включително и такива, опериращи с превозни средства с допустима максимална маса между 2,5 и 3,5 т, да се постигне по-добро разбиране на текущата ситуация, да се идентифицират области, в които могат да бъдат направени подобрения, както и да се разработят ефективни решения за подобряване на благосъстоянието и безопасността на професионалните водачи в цяла Европа. Проучването е налично и на български език и може да бъде попълнено онлайн до 30 юни 2024 г. на следния линк: https://truckparking.eu-study.eu/bg/ с препратки към анкетите, касаещи отделните групи заинтересовани лица.

   АЕБТРИ, ИА "Автомобилна администрация" и Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) призовават за активно участие в попълването на анкетите.

 

 

Проучване на ИРУ за преоборудването с интелигентен тахограф версия 2

   За да наблюдава процеса на преоборудване с интелигентен тахограф версия 2, Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) подготви трето проучване, което вече е достъпно на английски и на 10 национални езика. Молим транспортните фирми да попълнят въпросника до 28 юни 2024 г.

Линк към проучването на български език;

- Линк към проучването на английски език.

 

 

Европейската комисия призовава превозвачите да подменят тахографите си по време на техния редовен технически преглед

   От Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Европейската комисия чрез Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) се обръщат към превозвачите с призив да планират подмяната на тахографите на превозните средства, с които извършват превози в държава/и членка/и на ЕС, различна/и от държавата членка на регистрацията им, в рамките на периодичните прегледи на тахографите (задължителен на всеки 2 години), за да избегнат допълнителни разходи и проблеми при преоборудване в последния момент преди изтичането на крайния срок.
 
   Може да се запознаете с:

   - оригинала на писмото и

   - неофициален превод на български език.

     

 

Задължения на предприятията, превозващи групи пътници - граждани на трети страни извън ЕС с автобус от трети страни до страни от Шенген

   Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, по искане на Звеното за подпомагане на превозвачите към FRONTEX информирате автобусните превозвачи, че през 2024 г. предстои пускането на новите европейски системи, първо - на Системата за влизане/излизане EES, а няколко месеца по-късно и на ETIAS. Във връзка с това автобусните превозвачи, превозващи групи пътници - граждани на трети страни - с автобус от трети страни до страни от Шенген, трябва да се запознаят и изпълнят задълженията си сега и след стартиране на новите системи, произтичащи от следните eвропейски регламенти:

   • EES (СВИ) - Регламент 2017/2226: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226 и

  • ETIAS - Регламент 2018/1240: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1240.

   При възникнали допълнителни въпроси можете да се свържете с представители на Фронтекс (желателно на английски език) на следния имейл адрес: etias.acu1@frontex.europa.eu.

 


 
ТРАНСПОРТНИЯТ БРАНШ Е В ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ. МРРБ СПЕШНО ДА СЕ ЗАЕМЕ С ПРОБЛЕМИТЕ В ТОЛ СИСТЕМАТА!

 

Делата срещу мерки от Пакета за мобилност 1
са в заключителна фаза

       На 24 и 25 април в Съда на ЕС в Люксембург се проведоха съдебните заседания за изслушване на устните състезания по делата срещу мерки от Пакета за мобилност 1.
     Представител на АЕБТРИ участва в екипа, командирован за заседанията с цел да подпомогне изграждането и защитаването на позициите от процесуалния представител на България.
       Всички дела, заведени от различни държави членки, са обединени в три:
       - за отмяна на задължението за връщането на водачите на всеки 4 седмици в мястото им на пребиваване или в експлоатационния център на предприятието, както и за отмяна на забраната водачите да ползват нормалната си седмична почивка в превозното средство;
       - за отмяна на задължението за връщане на всеки 8 седмици на превозните средства в експлоатационен център на предприятието в страната на установяването му, както и на забраната да се извършват каботажни превози за 4 дни между два каботажни цикъла;
       - за отмяна на правилата за командироване на водачите при международните превози по кръстосаната търговия.
      От страна на ищците пледираха процесуалните представители на България, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния и Унгария, а ответната страна беше защитавана от процесуалните представители на Европейския парламент, на Съвета на ЕС, на Франция, Италия и Швеция.
      По време на многочасовите заседания ищците доказваха с правни и практически аргументи непропорционалността и дискриминационния характер на спорните разпоредби, пагубното им влияние върху транспортния бизнес, икономиката на ЕС като цяло и околната среда, както и неспособността им да изпълнят целта си – да подобрят социалните условия на труд на водачите и да гарантират правната сигурност при прилагането им.
      В изказванията си представителите на Съвета и Парламента многократно открито призоваха превозвачите да мигрират в други държави, което потвърди техните задкулисни цели за пренареждане на пазара на услуги в сектора на международния транспорт.
      Делата се гледат от 15 членен съдебен състав. Предстои изготвянето и публикуването на доклад на Генералния адвокат и обявяване на решението на съда. Поради сложността на делата конкретните дати ще бъдат обявени допълнително.

 

Регламентът за CO₂ за тежкотоварни превозни средства трябва да признае потенциала за декарбонизация на устойчивите и възобновяемите горива

    На 14 февруари се очаква да бъде публикувано предложението на Европейската комисия за преразглеждане на регламента за емисиите на CO₂ за тежкотоварни превозни средства. По този повод АЕБТРИ се включи в съвместното изявление  на асоциации на превозвачи, организации на доставчици на горива и автомобили, производители на превозни средства, търговци и автосервизи.
  В изявлението се акцентира, че тежкотоварният транспорт е жизненоважен сектор за функционирането на вътрешния пазар и се нуждае от подходяща регулаторна рамка, която да подкрепя развитието на екологично чисти превозни средства, използващи различни технологии и горива.
    Изразява се убеждението, че устойчивите и възобновяемите горива могат да ускорят процеса и да допринесат за постигането на целите на пакета „Подготвени за 55“ и за пълна декарбонизация в автомобилния транспорт. В зависимост от случаите на използване е необходимо технологично разнообразие и затова трябва да се даде възможност всички технологии да имат своята роля в процеса на декарбонизация, включително електрификацията/хибридизацията, ползването на водород, както и на устойчиви и възобновяеми горива.

 

 АЕБТРИ подкрепя искането на румънската асоциация на превозвачите UNTRR за премахване на граничния контрол между България и Румъния

    Двете страни отново не бяха допуснати в Шенген единствено по вътрешно политически и конюнктурни съображения, като България беше блокирана от две, а Румъния - само от една държава членка на ЕС. Отрицателните последици от това решение на Съвета на ЕС за пореден път ще бъдат за сметка на икономиките и обществата на двете държави, което считаме за крайно неприемливо и недопустимо.

   Натрупването на огромни опашки на граничните пунктове между България и Румъния води да забавяне преминаването на превозните средства с много часове, а често и с дни. Това генерира допълнителни разходи за превозвачите, повишава цената на превозваните стоки за крайните потребители, възпрепятства мобилността на хората, влошава качеството на туристическите услуги и условията на живот в близките населени места. Поради изключително дългите престои на българо-румънските ГКПП много български превозвачи са принудени да търсят обходни маршрути през трети страни, което ги лишава и от възможността да се възползват от преимуществата на безпрепятственото придвижване през единната митническа територия на Съюза.

   Имайки предвид гореизложеното, както и факта, че България и Румъния са членки на ЕС вече 15 години и отдавна изпълняват определените критерии за влизане в Шенгенското пространство, настояваме българското правителство да предприеме спешни действия за премахване на излишния граничен контрол между двете страни.
   Вижте превод на прессъобщението на румънската асоциация.

 

 

ПОЗИЦИЯ НА БРАНША ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗМЕРА НА ТОЛ ТАКСИТЕ И ОБХВАТА НА ПЛАТИМАТА ПЪТНА МРЕЖА В БЪЛГАРИЯ

 

 

Актуална информация за регистрацията на превозвачите на пътници в eu_LISA   

    Прилагането на системата EES за всички превозвачи се отлага за пролетта на 2023 г. Точната дата предстои да бъде определена в интервала между края на март и средата на май 2023 г. През първите три месеца ще продължават да се слагат печати в паспортите (най-късно до август 2023 г.). Първоначално ще се допуска и създаване на непълни досиета на пътниците поради опасността да се натрупат опашки на границите, тъй като всички пътници ще бъдат нови в системата. Предстои ЕК да издаде регламент за изпълнение по този въпрос. Срокът за прилагането на ETIAS за сухопътните превозвачи остава май 2026 г.
   Крайният срок за регистрация на превозвачите не е определен, но официалната препоръка е това да се направи възможно най-скоро. Ако превозвач обаче иска да се свърже в режим System2System, трябва да се регистрира до ноември 2022 г., когато започва задължителното тестване за съответствие при този режим.
   Има два възможни начина за проверка на валидността на документите на пътниците: онлайн или от шофьора преди качване на пътниците чрез сканиране с мобилно приложение. Достатъчно е да се прилага само един начин на проверка, стига всички пътници, попадащи в обхвата да бъдат проверени максимум 48 часа преди качване и превозвачът да е подходящо свързан с интерфейса, независимо дали чрез мобилно приложение, уеб портал или System2System.
   Допълнителна полезна информация на английски език можете да намерите ТУК.

 

 

ИСКАНИЯ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ

 

ИРУ призовава за спешни действия за цените на горивата в автомобилния транспорт, за да се предотврати икономическа криза

 

     

ИРУ предупреждава, че пакетът от предложения на ЕК за реализиране на зелената сделка Fit-for-55 ще нанесе двоен удар върху транспорта

  

ВАЖНО! Задължителна регистрация в Украйна от 1 юли на чуждестранни превозвачи, които извършват превоз на стоки под митнически контрол.

 

 

Допълнителни пояснения за задължителна митническа регистрация на чуждестранните превозвачи в Украйна от 1.07.2021 г. 

 

 

   

Георги Тодоров: Всяка седмица ще бъда на различно ГКПП докато се облекчи тежкотоварният трафик

 

   

Научете повече и подпишете съвместната харта на IRU, ESC и ETF за подобряване отношението към шофьорите на пунктовете за доставка  

 

 

Призив за спешно анулиране на изискването
за връщане на автомобилите на 8 седмици

  

   Днес, на 29.03.2021 г., асоциациите членки на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) от България, Литва, Полша, Румъния и Унгария изпратихме съвместно писмо до комисаря по транспорт на Европейската комисия Adina Ioana Valean.

   В писмото се изразява становището на нашите организации, че въвеждането на задължително връщане на товарните автомобили е неоправдано и дискриминационно и няма нищо общо със социалните цели, а като стъпка за ограничаване на пазара то нарушава свободата на предоставяне на услуги и свободата за водене на бизнес, и противоречи на усилията за опазване на климата.

    Въз основа на аргументи, свързани с противоречието на задължителното връщане на товарните автомобили до експлоатационния център на предприятието със запазването, защитата и подобряването на качеството на околната среда, очаквания негативен ефект върху превозвачите от източните страни на ЕС и липсата на оценка на въздействието до приемането му, в писмото се отправя настоятелно искане за анулиране на това изискване.

    Вижте оригинала на изпратеното писмо.

 

 

АЕБТРИ Сервиз предлага стикери за обозначаване на „мъртвите“ (слепите) зони, които се изискват за Франция. Крайната цена за 1 стикер за товарен автомобил или автобус е 2,80 лв. Възможни са отстъпки в зависимост от обема на поръчката.

Заявки могат да се правят на тел.: 0888565003 и на имейл: service@aebtri.com.

 

 

Брошура за системата за регистрация BIREG, изготвена от унгарското министерство за иновации и технологии:

- оригинал на английски език;

 - превод на български език .

 

 

Система за регистрация на превозите BIREG в Унгария

 

 

Зачестили забрани за влизане в Беларус/Русия на определени шофьори за различни периоди от време

 

 

Карнетът ТИР сега може да се използва за превоз на товари до и от Великобритания

 

 

Споразумение за търговия и сътрудничество между Обединеното кралство и ЕС - актуализирана информация

 

 

Прилагане на процедурата ТИР в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и в Европейския съюз (ЕС) от 1 януари 2021 г. 

 

 

Доклад на ИРУ „Влияние на COVID-19 върху автомобилния транспорт“

 

 

Проект за регламент на Европейския парламент и на Съвета за общи правила, осигуряващи основна свързаност автомобилните превози на товари и пътници след края на преходния период, посочен в Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

 

  Препоръки на Европейската комисия за подобряване функционирането на зелените коридори

 

 

България, Кипър, Унгария, Литва, Малта, Полша и Румъния са подали индивидуални жалби до Съда на ЕС срещу Пакета за мобилност I.

 

     В близко бъдеще Латвия и Естония също възнамеряват да се присъединят към жалбата на една от гореспоменатите единомислещи държави.

     По този повод министрите на транспорта на България, Кипър, Естония, Унгария, Малта, Латвия, Литва, Полша и Румъния са предоставили следното изявление на EURACTIV:

 

  

Прилагане на забраната за ползване на

нормалната седмична почивка в ПС

 

   Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) отново е изпратил на Европейската комисия (ЕК) оплакване от една от асоциациите-членки във връзка с проверки на някои контролни органи на държави-членки на ЕС на забраната за ползване на нормалната седмична почивка в превозно средство, при които са искани документални доказателства; шофьорите са принуждавани да подписват предварително подготвени документи; проверките са извършвани дни след седмичната почивка и др. В последвали разговори ЕК е поела ангажимент да предприеме необходимите действия за спиране на тези практики, като е поискала да й бъдат изпратени такива оплаквания от превозвачи от различни страни, придружени от съответните документи.
    Призоваваме превозвачите, които имат подобни случаи, да се свържат с Информационния отдел на АЕБТРИ на тел.:+2 958 10 56; имейл:
trans-info@aebtri.com.
    Напомняме указанията на ЕК по отношение на контрола на забраната за ползване на нормалната седмична почивка в автомобила:
    - Националните компетентни органи не могат да изискват шофьорите да представят документи, които доказват, че тяхната нормална седмична почивка, предхождаща проверката на пътя, не е прекарана в автомобила. Това е в съответствие с чл. 36 от Регламент 165/2014, който определя изчерпателен списък на записите, които трябва да се носят от шофьора и да се представят при поискване на контролните органи.
     - Шофьорите може да бъдат глобени за неспазване на тази забрана, само когато бъдат хванати да ползват нормална седмична почивка в превозното средство по време на проверката.
    - Превозвачите, които са били засегнати от неуместни контролни практики, трябва да подадат искане пред националните компетентни органи за възстановяване на наложените глоби.
      - Писмо с указания на ЕК от април 2019 г. – на английски език

 

       

Транспортният сектор призовава да се регламентира обменът на данни между фирмите (B2B) в ЕС

 

    В съвместно изявление, изпратено до лицата, вземащи решения в ЕС, представители на автомобилния, въздушния, морския, железопътния транспорт и автомобилната индустрия призовават да се създаде европейска правна рамка за управление на данните „бизнес за бизнеса“ (B2B), която да осигури равни условия за всички партньори в дигиталната икономика.
   Иновациите в сектора като разработването на автоматизирани функции на превозните средства, свързаните превозни средства, интелигентните градове, платформите за дигитална мобилност увеличиха значително генерирането на данни от превозвачите, които технологичните компании обработват и използват.
   Належащо е да се регламентират правата на тези, които генерират данни, както и ролите и отговорностите на агрегаторите на данни. Освен това ЕС трябва да издаде указания за стандартизиране на форматите за данни и да улесни оперативната съвместимост на платформите за мобилност.
   Въздействието на дигитализацията върху бизнеса не трябва да се подценява, особено при малките и средни предприятия, които са 80% от сектора автомобилен транспорт. За да постигне успешна дигитална трансформация, бизнесът трябва да повиши квалификацията на персонала си и му е необходима финансова подкрепа, за да се възползва от възможностите на дигиталната икономика.
     - Оригинал на писмото

 

 

Пакетът за мобилност 1 е приет

 

     На 8.7.2020 г. Европейският парламент прие окончателно и с голямо мнозинство текстовете на трите спорни досиета от Пакета за мобилност 1, одобрени от Съвета на ЕС, без нито едно изменение. Те ще влязат в сила, след като бъдат публикувани в Официалния вестник на ЕС и ще се прилагат, по отношение на правилата за времето за управление и почивки на водачите, включително връщането на водачите – 20 дни след публикуването, а за командироването на шофьорите, връщането на автомобилите и каботажа – 18 месеца след това.

 

 

   - Ориентировъчно време за чакане по границите, предоставено от фирма Sixfold

   

 

Писмо на ИРУ до ръководителите на ЕС

 

     Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) изпрати до премиерите на предишното и настоящото председателство на ЕС, както и до президента на Съвета на ЕС писмо с искане за целенасочена финансова подкрепа на автомобилния транспорт.

     Оригинален текст на писмата на ИРУ
     Неофициален превод на български език

 

 

Приложението за смартфони Galileo Green Lane вече работи в пълен обем

 

  

Призив към държавите членки на ЕС за незабавни действия за гарантиране на оцеляването на сектора автомобилен транспорт

 

     Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) от името на всички свои членове отправи призив към държавите членки на ЕС да предприемат незабавни действия, за да гарантират непрекъснатостта и оцеляването на сектора автомобилен транспорт:

     Оригинален текст на писмото на ИРУ
     Неофициален превод на български език

 

  

Министър Росен Желязков призова ЕК
за финансова подкрепа на транспортния сектор

 

 

 

 

 

 

 

IRU и ESC настояват автомобилният транспорт
да бъде приоритет при преговорите след Брекзит

 

     Обединеното кралство напусна Европейския съюз (ЕС) на 31.01.2020 г. със сделка. До 31.12.2020 г. ще продължи преходният период, през който Обединеното кралство остава във вътрешния пазар на ЕС и митническия съюз и не се променя нищо по отношение на превозите на пътници и товари. През тези 11 месеца трябва да бъде договорено споразумение за бъдещите отношенията между Обединеното кралство и ЕС, включително за митническия режим и режимите на превози на пътници и товари.

      Международният съюз за автомобилен транспорт (IRU) и европейската организация на товародателите (ESC) изпратиха писма до премиера на Обединеното кралство Борис Джонсън и до Мишел Барние, главния преговарящ от Европейския съюз по Брекзит.

     В писмата те приканват Европейската комисия и правителствата на Обединеното кралство и на държавите членки на ЕС да приоритизират достъпа до пазара на автомобилните и комбинирани превози на товари и на автобусните превози на пътници при предстоящите преговори за бъдещите отношения между Обединеното кралство и ЕС. Подчертават, че всяка сделка за търговията и туризма би имала малък ефект без паралелно споразумение за достъпа до транспортния пазар. Изтъкват фундаменталното значение на автомобилните и комбинираните превози на товари за международната търговия на почти всички стоки, движещи се между Обединеното кралство и ЕС, както и през Обединеното кралство до/от Република Ирландия. Обръщат внимание на факта, че повече от един милион пътници прекосяват Ламанша с автобус всяка година и че автобусите редовно се използват за връзка между Република Ирландия и Обединеното кралство.

      Според двете организации, за да се запази безпроблемното движение на стоките и пътниците след преходния период и автотранспортните предприятия от ЕС27 и Обединеното кралство да продължат да работят ефективно, ще се необходими ясни, практични и реципрочни правила за извършването на международните превози. По отношение на комбинираните превози на товари те трябва да покриват придружаваните и непридружаваните превози. За пътническите превози трябва да се осигури основна свързаност, подкрепяща взаимното предоставяне на правото на влизане и краткотрайно пребиваване на териториите на ЕС и Обединеното кралство. IRU и ESC препоръчват тези правила да се договорят на ранен етап в преговорния процес, като такова споразумение за достъп до пазара трябва да разрешава:
     - взаимно признаване на лицензите, сертификатите и квалификациите на ЕС и Обединеното кралство;
     - улесняване на международните автомобилни превози на товари, пътническите и комбинираните превози без квоти поне до, от и през двете договарящи страни по споразумението;
     - справедливи условия за превозвачите на пътници и товари от ЕС и Обединеното кралство;
     - непрекъсната безпроблемна връзка между Република Ирландия и останалата част от Европейския съюз.
      Трябва да се използва всяка възможност за въвеждане на иновативни дигитални решения за намаляване на административната тежест за автомобилни превозвачи на товари, логистичния бранш, товародателите и правителствата на Обединеното кралство и страните членки от ЕС.

      IRU и ESC заявяват готовността си да участват в разработването на жизнеспособни решения и да се срещнат със съответните компетентни служби за допълнително обсъждане на техническите аспекти на повдигнатите въпроси и призовават за съвместна работа, за да се осигури непрекъснатата мобилност на хора и стоки в рамката на отношенията Обединено кралство – ЕС след Брекзит.
     
Писмо до Мишел Барние 

      Писмо до Борис Джонсън 

 

 

Раду Динеску е новият президент на ИРУ

 

 

 

    Генералната асамблея на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ), Женева избра Раду Динеску за президент на ИРУ за мандата 2020 - 2021 г.
    Кариерата на Раду Динеску в транспорта стартира през 1999 г. в областта на професионалното обучение и автомобилното застраховане. От 2004 г. той става генерален секретар на румънската асоциация на превозвачите UNTRR.
     Г-н Динеску участва в работата на различни комисии на ИРУ от дълги години, 6 години е зам.-председател на BSEC-URTA (Съюз на асоциациите в автомобилния транспорт от страните на ЧИС). 
    Той е член на Президиума на ИРУ от 2012 г. до 2015 г. от квотата на Съвета по пътнически превози и от 2016 до 2019 г. като вицепрезидент на ИРУ и председател на Съвета по товарни превози.
     Раду Динеску е инженер, завършил е факултета по транспорт на University Politehnica of Bucharest, Румъния и е специализирал финанси по програмата Romanian-Canadian MBA.

 

 

                                                     БРЕКЗИТ

 

     На 17 октомври 2019 г. Европейският съюз (ЕС) и правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия постигнаха съгласие по измененото споразумение за оттегляне на Обединеното кралство. Това ново споразумение за Брекзит трябва да бъде одобрено от парламентите на Обединеното кралство и ЕС.
    На 28 октомври 2019 г. ЕС предостави ново „гъвкаво отлагане“ на крайния срок за Брекзит до 31 януари 2020 г. „Гъвкаво отлагане“ означава, че Обединеното кралство трябва да напусне ЕС до 31 януари 2020 г., но може да напусне и по-рано от тази дата, ако споразумението бъде ратифицирано. Във втория случай Обединеното кралство може да напусне ЕС на първия ден от месеца след ратификацията на споразумението от парламентите.
   Все още съществува възможността да не бъде ратифицирано споразумение и на 31 януари 2020 г. да има Брекзит без споразумение.

      В съответните линкове ще намерите:

 

     В допълнение и като пояснение към упоменатото в брошурата АЕБТРИ информира, че:

  • При оттегляне на Обединеното кралство от ЕС със сделка ще има преходен период от поне две години, през който Кралството ще остане в рамките на единната митническа територия на Съюза.
  • В случай на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС без сделка за превозите до и от кралството ще може да се използва карнет ТИР. Превозите под покритие на карнет ТИР ще се извършват по същия начин, както до/от всяка друга държава извън Европейския съюз. По-специфични казуси могат да възникнат единствено около датата на оттегляне на Обединеното кралство без споразумение – виж приложения файл.
  • За да могат да получават карнети ТИР превозвачите трябва да имат достъп до процедурата ТИР. Разрешението за достъп се дава от директора на Агенция „Митници“ в съответствие с минималните условия и изисквания, определени в Конвенцията ТИР, и изискванията на Националния комитет за достъп до процедурата ТИР. Повече подробности могат да бъдат намерени в раздел „За нас“, рубрика „Карнети ТИР“.
  • Понастоящем лицата, установени в ЕС, които извършват сделки само с икономически оператори или други лица в Обединеното кралство и които не участват в търговията с трети страни, не са получили EORI номер от която и да е държава членка. След излизането на Обединеното кралство от ЕС тези лица ще извършват сделки, изискващи митнически формалности, което съгласно Митническия кодекс на Съюза (МКС) налага да се регистрират от митническите органи в държавата членка, където са установени. Препоръки за EORI

      Същевременно на 8 октомври 2019 г. в Посолството на Франция в София се проведе информационна среща за представяне на митническите аспекти на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС без споразумение. На срещата беше представена иновативна система, разработена от френските митници - Информационна система „Брекзит“ (SI Brexit), която ще позволи по-гладко преминаване на границата, при условие че икономическите оператори, митническите декларатори, спедиторите и превозвачите бъдат напълно готови с митническите формалности преди натоварването на превозното средство и неговото пристигане на границата. В противен случай френската страна планира да откаже достъп до граничната инфраструктура.
      Основните принципи на новата система са:
     * предварителна подготовка – всички митнически формалности да бъдат извършени преди натоварването на транспортното средство;
    * идентифициране – свързване на попълнените формуляри или изпратени баркодове с регистрационния номер на превозното средство;
     * автоматизация – управление на потока на движението и отделяне в две направления: зелен и оранжев коридор. Разпределението е в зависимост от това дали има нужда от по-нататъшни проверки, например за спазване на ветеринарни и фитосанитарни изисквания или на неизрядно попълнени документи или други проверки (оранжев коридор), или дали движението може да продължи безпрепятствено (зелен коридор).
      В процеса на подготовка деклараторът следва да извърши всички формалности според системите за транзит NSTI/NCTS или внос Delta G. Превозвачът има право да групира различни декларации в единен баркод. При пристигане на терминала за отпътуване митническите документи ще бъдат поискани от водача, който трябва да отговоря на въпроси, след което да изпълни последващите стъпки, описани в
презентацията на английски език.
      Представена беше и информация на френски език, засягаща
вноса от и износа в  Обединеното кралство на живи животни, суровини и храни от животински произход, растения и растителни продукти и други стоки, за които е необходим санитарен, фитосанитарен и ветеринарно медицински контрол.
 

  

               Писмо до Урсула фон дер Лайен

 

     В съвместно писмо българската, ирландската, латвийската, литовската, полската и румънската асоциации на превозвачите - членки на ИРУ насочиха вниманието на новоизбрания председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен  към проблемите на Пакета за мобилност 1 и изразиха готовност за тясно сътрудничество за тяхното разрешаване.
     Оригинал на писмото
     Превод на български език

 

  

Прилагане на забраната за ползване на

нормалната седмична почивка в ПС

 

    В писмо до Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) Европейската комисия (ЕК) даде пояснение на подхода при прилагането на забраната за ползването на нормалната седмична почивка в автомобила в ЕС, в което се потвърждава, че „националните компетентни органи не могат да изискват шофьорите да представят документи доказващи, че тяхната нормална седмична почивка, предхождаща проверката на пътя, не е прекарана в автомобила.“ Освен това ясно е заявено, че превозвачите, които са били засегнати от неуместни контролни практики „трябва да обжалват пред националните компетентни органи за възстановяване на наложените глоби“.
Писмо на ЕК – на английски език
Писмо на ЕК – превод на френски език
Писмо на ЕК – превод на италиански език
Писмо на ЕК – превод на испански език
     В последствие ЕК беше уведомена от ИРУ (по инициатива на АЕБТРИ) за нов случай на наложена санкция във Франция на водач за ползвана нормална седмична почивка в кабината на автомобила месец преди проверката.
    В отговор от ГД „Мобилност и транспорт“ на ЕК напомниха, че в рамките на процедурата EU-Pilot са били в комуникация с френските компетентни органи във връзка с техните контролни практики, които са потвърдили, че ще инструктират своите инспектори как да контролират забраната за ползване на нормалната седмична почивка в автомобила. От ЕК отново препоръчаха на превозвачите, които считат, че са глобени неправомерно, да обжалват глобите в съответните срокове пред компетентните френски власти, като предложиха при обжалването превозвачите да се позоват на горното писмо, както и на следната информация, налична на страницата на френското министерство:
 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/conditions-prise-du-repos-hebdomadaire-normal-des-conducteurs-routiers-repos-en-cabine#e1,
 включваща следните отговори на често задавани въпроси, които засягат този казус:

    "- Can an employer be prosecuted if the driver has taken a regular weekly rest period in the vehicle while abroad, but the infringement is detected during an inspection in France?
     (Може ли работодател да бъде подведен под отговорност, ако шофьорът е ползвал нормална седмична почивка в превозното средство докато е бил в чужбина (извън Франция), но нарушението е констатирано по време на проверка във Франция?)
      The land transport enforcement officers mentioned in Article L. 3315-1 of the French Transport Code are authorised to observe infringements of Regulation (EC) 561/2006 of 15 March 2006. Where a driver has taken his/her regular weekly rest period in the vehicle, this may be observed during a roadside inspection to verify compliance with all road transport rules. During roadside inspections, enforcement officers do not investigate the conditions surrounding regular weekly rest periods occurring prior to the period under inspection.
     (Служителите по контрола на сухопътния транспорт, посочени в чл. L. 3315-1 на френския Транспортен кодекс са упълномощени да следят за нарушения на Регламент 561/2006 от 15 март 2006 г. В случай че шофьор е ползвал своята нормална седмична почивка в превозното средство, това може да бъде установено при проверка на пътя за спазване на всички правила в автомобилния транспорт. При проверки на пътя инспекторите не проверяват условията, свързани с нормалните седмични почивки, състояли се преди периода, който се контролира.)
     - In practical terms, how will enforcement officers check that drivers are taking their regular weekly rest period away from the vehicle?
Как инспекторите проверяват на практика дали шофьорите са ползвали тяхната седмична почивка извън от превозното средство? 
     The purpose of inspections performed by land transport enforcement officers is to ensure compliance with European and French regulations. If a driver is found to be on board the vehicle during his/her regular weekly rest period, this is considered sufficient evidence that he/she is not taking his/her rest period away from the vehicle, as required under Article 8.8 of Regulation (EC) 561/2006 of 15 March 2006.
     (Целта на проверките, извършвани от служителите по контрола на сухопътния транспорт, е да осигурят спазването на европейските и на френските разпоредби. Ако бъде установено, че шофьор е на борда на превозното средство по време на неговата нормална седмичната почивка, това се счита за достатъчно доказателство, че той не е ползва своята почивка извън превозното средство, както се изисква от чл. 8.8 от Регламент 561/2006 от 15 март 2006 г.)“
     На 15.07.2019 г. по повод на глоба, наложена на румънски шофьор във Франция за спорно нарушение на забраната за ползване на нормалната седмична почивка в кабината, от ЕК са изпратили имейл на ИРУ, в който препоръчват на превозвачите да предоставят доказателства (вижте по-долу), които ще улеснят работата по досието на службите на Комисията по отношение на съответната страна-членка на ЕС.
     Приканваме превозвачите, които имат нови или наскоро несправедливо наложени глоби за такива нарушения, да изпратят исканите документи в АЕБТРИ на имейл
trans-info@aebtri.com, които ще препратим на ЕК чрез ИРУ. Това ще помогне за трайно разрешаване на проблема, но за да отпаднат глобите, отделно те трябва да ги обжалват по съответния ред пред компетентните органи на страната, в която са наложени.

      Превод на съдържанието на имейла от ЕК до ИРУ от 15.07.2019 г.:

„Благодарим за Вашия имейл и препратените документи, които разгледахме внимателно. 
      За да се обърнем към френските власти, ни е необходимо да съберем убедителни доказателства за техните контролни практики по прилагането на забраната за ползване на нормалната седмична почивка в кабината. Документът за глобата, който ни изпратихте, е наистина полезен, но не е достатъчен, тъй като трябва да разполагаме с повече информация за обстоятелствата при направените проверки от контролните органи. Също така трябва да сме в състояние да се позовем на няколко други случая на такива несправедливи контролни практики, за да можем да покажем, че това е повтарящ се проблем.
      Ето защо учтиво Ви молим да информирате Вашите асоциации-членки, че в случай че предприятия са обект на несправедливи контролни практики от властите при прилагането на тази забрана, те трябва да представят следните доказателства:
      - копие от глобата (от издадения/те документ/и от компетентните органи);
     - копие от тахографските данни, включващи данни от деня на проверката и предходната/ите нормална/и седмична/и почивка/и, за която/ито шофьорът е бил глобен;
      - кратко описание на фактите, подписано от шофьора, в което той дава подробности по обстоятелствата при проверката. Колкото повече детайли бъдат дадени, толкова по-добре, но особено важно е да се посочи:
         • дали шофьорът е хванат на място веднага след като е ползвал нормалната си седмична почивка или проверката е станала часове/дни след края на предишната нормална седмична почивка;
        • дали шофьорът е признал пред инспектора, че е ползвал нормалната седмична почивка в кабината;
     - декларация, подписана от шофьора, за неговото съгласие самоличността му да бъде разкрита при кореспонденцията с френските власти. Ако шофьорът не е съгласен, ние ще заличим съответните данни в получените документи.
      Бихме били благодарни, ако можете да съберете тези оплаквания и да ни ги препратите.“

 

 

 

 

 

                    

  

 

                  Съвместна декларация на ИРУ и ЕТФ

     за изграждането на паркинги за товарни автомобили

 

  Социалните партньори в автомобилния транспорт на ЕС – Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) и Европейската федерация на транспортните работници (ЕТФ) публикуваха съвместна декларация, с която призоваха европейските институции, държавите-членки и всички заинтересовани да подкрепят финансирането и изграждането на безопасни и сигурни паркинги за товарни автомобили в Европа.
    Съвместната декларация е връчена на комисаря по транспорт на ЕС Виолета Булц на специална среща, посветена на паркингите.

     Превод на декларацията

 

          

         

                                  Подготовка за Brexit

 

      В АЕБТРИ се получи имейл от агенция 23red, работеща от името на Департамента по транспорт на правителството на Обединеното кралство (DfT) с молба да разпространим изготвената от DfT
-
информация за превозвачи, свързана с документите, които ще се изискват в случай на Брекзит без сделка, както и 
-
информация за шофьори – по отношение на новата система за организация на трафика до Обединеното кралство през пристанище Дувър и Евротунела.

Писмо от DfT

 

    Ново писмо до членовете на Председателския съвет
                             на Европейския парламент

   Днес, 13 февруари 2019 г., АЕБТРИ и асоциациите на превозвачите от Естония, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния и Унгария изпратихме ново писмо до членовете на Председателския съвет на Европейския парламент (председателя на ЕП и председателите на политическите групи). В него заявихме своето сериозно притеснение, че продължава да се обсъжда включването на Пакета за мобилност 1 в дневния ред на пленарните заседания в самия край на настоящия политически цикъл, без да има време за адекватната му правна и обществено-икономическа оценка.
   В писмото подчертаваме, че не само бъдещето на автомобилния транспорт, но и свързаните с него милиони работни места, както и икономическият растеж и конкурентоспособността на Съюза са заложени на карта. За съжаление дълбокото разделение Изток-Запад, стари-нови, периферия-център постави преговорите в изключителна несигурност и в хаотичен процес на вземане на решения с множество необосновани сценарии за крайния резултат.
   Предупреждаваме, че ако бъде приет без задълбочено разглеждане, настоящият Пакет за мобилност 1 ще има значителни негативни поледици и за европейските граждани, и за бизнеса. По-специално пакетът включва нови ограничения на достъпа до пазарите на международни автомобилни превози, които ще увеличат разходите за превозвачите и съответно ще засегнат цялата европейска икономика, въвеждайки нови цени на транспортните услуги и на стоките. Несъмнено в Европа ще има по-малко конкуренция, защото автомобилните превозвачи ще се насочат към определени национални пазари и ще имат по-малко възможности да превозват товари между различни страни-членки на ЕС. Освен това предложенията ще разрушат единния пазар и условията за справедлива конкуренция, тъй като превозвачите от страните от ЕС с високи производствени възможности, както и разположените по-близо до основните товаропотоци в ЕС ще бъдат поставени в значително по-добра бизнес среда в сравнение с превозвачите от периферията и индустриално по-слабо развитите страни-членки на ЕС.
   Най-важното: има много висок риск целите на социалния дневен ред да не бъдат постигнати от пакета и условията на труд на шофьорите да не бъдат подобрени. Шофьорите от същите страни-членки на ЕС, извършващи превози по кръстосаната търговия и двустранни превози, няма да бъдат поставени при равни условия по отношение на социалните придобивки и възнагражденията им. Някои от тях, наети на работа в периферните страни-членки на ЕС, освен това ще бъдат принудени да шофират хиляди километри до дома си и да прекарат седмици зад волана, само за да изпълнят изискването да върнат автомобилите у дома. Една от основните мерки от полза за шофьорите – изискването страните-членки да развият необходимата крайпътна инфраструктура, за да гарантират правото на водачите на прилична почивка – още се поставя под въпрос, което е пример за това как дискусиите са поели в грешната посока.
   Ние, европейските превозвачи, настояваме Председателският съвет на ЕП да не поема риска от един политизиран пленарен вот в последната минута с напълно непредвидими резултати. Настояваме да се отложат дискусиите по Пакета за мобилност 1 до следващия Европейски парламент с оглед създаването на правно, икономически и социално обосновани решения за всички европейци.

    Оригиналният текст на писмото може да бъде прочетен ТУК.

 

 

Писмо до членовете на Председателския съвет
на Европейския парламент

   На 5 февруари АЕБТРИ и асоциациите на превозвачите от Естония, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния и Унгария изпратихме писмо до членовете на Председателския съвет на Европейския парламент (председателя на ЕП и председателите на политическите групи) като ги призовахме задълбочено да вземат под внимание положението на превозвачите от периферните стани на ЕС при предстоящото вземане на решение по Пакета за мобилност 1, който ще има диспропорционално негативни последици за всички тях. В писмото се подчертава, че ние не можем да приемем предложения, които нямат нищо общо с очаквания справедлив, балансиран и основан на доказателства подход и че в предизборната ситуация дебатите са придобили политически, популистки и дори радикален характер, без да се преви оценка на въздействието на предлаганите мерки върху бизнеса, потребителите и страните-членки на ЕС.
   Протестираме срещу предложенията, като са дискриминационни и издигат бариери пред автомобилния транспорт, пораждайки огромна административна, организационна и финансова тежест и фрагментиране на европейския пазар на транспортни услуги. Заявяваме, че предложените мерки не могат да постигнат заложените цели, а само ще влошат показателите на автомобилния транспорт и ще породят огромни разходи за спазването им, както и снижена конкурентоспособност и изключване от пазара на ЕС. Още повече че превозвачите от ЕС, които работят в остра конкуренция с превозвачите от трети страни, ще бъдат засегнати най-много, тъй като Пакетът за мобилност 1 е неприложим спрямо превозвачи извън ЕС.
   Протекционистични мерки като: i) прилагането на правилата за командироване в международния автомобилен транспорт с всички административни изисквания, ii) забраната за ползване на седмичните почивки в кабината без подходящи паркинги, iii) задължителното връщане на превозните средства у дома и iv) прекомерното ограничаване на каботажа – са явни нарушения на фундаменталните свободи, на Единния пазар и политиката на ЕС за околната среда.
    Подписалите се асоциации заявяваме, че очакваме добре балансирани и икономически, социално и екологично обосновани решения. 
   При липсата на такива, очаквайки значителни вреди както за шофьорите, така и за превозвачите, призоваваме Председателския съвет да остави разглеждането на Пакета за мобилност 1 на следващия Европейски парламент.
    Оригиналният текст на писмото може да бъде прочетен ТУК.

 

  

 

             

  

               

 

 

Протест на български превозвачи в Брюксел

   На 10 януари 2019 г. българските превозвачи заедно с колегите им от Литва, Полша и Румъния протестират пред Европейския парламент в Брюксел против част от промените на Пакета за мобилност 1.  Те представиха своите искания пред европейските институции в декларация, подкрепена и от организации на превозвачите от Словения, Унгария и Хърватия.

- оригинален текст на декларацията;
-
превод на декларацията на български език.

 

 

ВАЖНО! Постановление на РФ ограничава вноса в Русия на стоки, преминали транзит през Украйна 

   С постановление на правителството на РФ от 29 декември 2018 г. се забранява вносът в Русия на множество стоки, които са с произход Украйна или които преминават транзит през Украйна. Подробности можете да намерите в рубрика "Горещи новини" на информационната система на АЕБТРИ.

 

 

 

 

 

                                       

 

Осъществен бе първият превоз под покритието
на карнет ТИР от Китай до Европа

   Пилотният превоз стартира на 13 ноември 2018 г. от Хоргос, Китай, като за 13 дни бяха изминати около 7000 км през Казахстан, Русия, Беларус и Полша. Товарният автомобил пристига в крайното си местоназначение в Полша на 26 ноември без никакви технически или митнически проблеми.
Превозът под покритието на карнет ТИР е съвместна инициатива между Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ), CEVA Logistics, Shanghai Jet-rail и Alblas International Logistics като превозвач.
   Умберто де Прето, генерален секретар на ИРУ, сподели: „Пилотният превоз показва, че системата е сигурна и също така силно конкурентна по отношение на разходите и времето спрямо другите видове транспорт по подобни маршрути. Това ще засили търговията между Китай и Европа, и ще спомогне Китай и страните по инициативата „Един пояс, един път“ да се възползват от икономическите изгоди на международния автомобилен транспорт. Нещо повече – това е сигнал за европейските превозвачи да се възползват навреме от възможността и да спечелят от пълни превози в двете посоки".
   Torben Bengtsson от CEVA Logistics каза: „Предвиждаме голямо бъдеще на автомобилния транспорт от Китай до Европа – пилотното пътуване показва, че при превози от врата до врата може да се спестят разходи от около 50 % в сравнение с въздушния транспорт, както и да се икономисат поне 10 дни в сравнение с железопътния транспорт.“
   Напомняме, че от месец май на настоящата година процедурата ТИР се прилага в Китай.

 

 

 

Световен конгрес на ИРУ

   На 7 и 8 ноември в Маскат, Оман се проведе Световният конгрес на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ). В него взеха участие над 1000 делегати от 5 континента, делегации на 27 министерства на транспорта и на 10 международни организации.
   Участници от над 75 страни се включиха в оживени дебати за бъдещото развитие на транспорта, мобилността, логистиката и търговията, в които се включиха изтъкнати оратори – водещи професионалисти от бизнеса, компетентните власти и международните организации.
   По време на първата пленарна сесия: “Придвижване в 21-ви век – автомобилен транспорт, мобилност и търговия” Жозе Мауел Барозо, председател на Goldman Sachs International и бивш президент на Европейската комисия описа настоящето на автомобилния транспорт като “критичен момент на промяна”, в който “предимството в технологиите определят бъдещото развитие”.
   Барозо призова: “Нека се подготвим за новия свят с позитивен дух. Транспортът и мобилността са присъщи на интеграцията, свързаността и отвореността, които са предпоставка за прогреса на човечеството.“
Футуристът и експерт по иновациите Jim Carroll сподели своите дълбоки познания и прозрение в най-авангардните тенденции на нашето време, които дават възможност на бизнеса и правителствата да прилагат ускорено развиващите се иновации и да направляват бързата промяна на съществуващите бизенес модели. Според него “някои хора гледайки в бъдещето виждат заплаха; иноваторите в бъдещето виждат възможност“. Неговият съвет е: “Мислете мащабно, започнете от малко и се развивайте бързо."
   В панелните дискусии бяха обсъдени проблемите за готовността за справяне с новите технологии; управлението и отговорността за контрола върху информационните потоци; електронните платформи от ново поколение и новите интермодални връзки; улесняването на търговията; ефективното използване на горивата и прехода към алтернативни енергийни източници; оптимизацията на ресурсите; развитието на инфраструктурата; създаване на бъдещата работна сила, която да се справи с управлението на автономните превозни средства и автоматизацията на процесите. 
   Почетната награда на честта на ИРУ беше връчена посмъртно на Karen Verbrugge, 55-годишна водачка на автобус от белгийската фирма De Lijn. На 25 ноември 2015 г. Карен била принудена да отклони автобуса от обичайния му маршрут поради пътно-строителни дейности. Преминавайки през ж.п. прелез автобусът заседнал. След неуспешен опит да го отстрани от релсите тя извела пътниците на безопасно място, но върху автобуса връхлетял преминаващ влак. Карен загинала, но спасила живота на всички пътници.
   CargoX и Zeleros Hyperloop си поделиха наградата от 100 000 долара за директни инвестиции от състезанието за стартиращи предприятия в мобилността, транспорта и логистиката, поощряващо иновациите и предприемачеството.
   CargoX е първата електронна платформа за издаване на коносамент, която дава възможност да се избегне физическото изпращане на коносаментите, 100% сигурно им изпращане по електронен път за секунди и намаляване на разходите до 85%.
   Zeleros hyperloop разработва транспортна система за предвижване на пътници и товари с 1000 km/h с намалени инфраструктурни разходи. 
   Световният конгрес на ИРУ завърши с подписването на
споразумение – пътна карта за бъдещото развитие на автомобилния транспорт, мобилността, търговията и логистиката.

 

 

 

ИРУ: Стандартите за емисиите на CO2 от товарните автомобили ще дадат тласък на декарбонизацията,
но трябва да бъдат реалистични

   Aвтомобилният транспортен бранш приветства поставянето на цели за намаляване на емисиите на CO2, които ще спомогнат за стимулиране на икономията на гориво. Дебатът за целите за намаляване на емисиите CO2 е навременен, тъй като ще способства за излизането на пазара на по-ефективни товарни автомобили. От ИРУ обаче изразяват притеснение, че целта емисиите CO2 да се намалят с 35 % до 2030 г., приета на 18.10.2018 г. от Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) на Европейския парламент, е нереалистична. Целта за 2030 г. би трябвало да бъде определена в рамките на ревизията, предвидена за 2022 г., когато ще е налице повече информация.
   Матиас Медге, ръководител на представителството на ИРУ в ЕС, коментира: "Предвид възможностите на съвременните технологии постигане на намаление от 35 % би означавало преминаване към електрификация - технология, която няма да бъде готова за пазара на превози на далечни разстояния. Затова достигането до тази цел би могло да доведе до преминаване към инвестиции в по-малки и по-неефективни превозни средства, което в края на краищата ще причини повече задръствания и респективно по-високи емисии CO2". Същият риск съществува и за критерия „превозни средства с нулеви емисии" и ИРУ предупреждава, че всяка такава мярка ще окаже влияние само върху превозните средства за дистрибуция. Втечненият природен газ (LNG) остава ключова алтернатива за тежкотоварните автомобили за постигане целите на декарбонизацията."
   ИРУ призова членовете на Европейския парламент да променят методологията в посока на анализ на целия жизнен цикъл на енергоизточниците и приветства приетото изменение в посока на прилагане на този подход. Сегашният фокус само върху емисиите директно от автомобилите не признава ролята на съвременните биогорива, включително биометана, както и на синтетичните горива, използването на които е ефективна мярка за декарбонизация на автомобилния транспорт.
   В навечерието на гласуването в пленарна зала през ноември и във връзка с провеждащия се дебат в Съвета, ИРУ призовава членовете на ЕП и компетентните органи на страните-членки да поставят науката пред политиката и да се съобразят с реалностите на бизнеса. Стандартите би трябвало да бъдат както технически приложими, така и жизнеспособни с оглед на пазара.

 

 

                   

Председателят на УС на АЕБТРИ Георги Петърнейчев беше избран за нов двугодишен мандат като заместник - председател на ЧИС-САМП

     На 5 октомври в Ереван, Армения Генералната асамблея на Съюза на асоциациите за международни превози в региона на Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС-САМП) избра г-н Георги Петърнейчев за нов двугодишен мандат като заместник - председател на организацията. Това е поредната висока оценка за дейността и заслугите на председателя на Управителния съвет на Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) за развитието на международния автомобилен транспорт.
     Георги Петърнейчев е мениджър и собственик на успешни автотранспортни предприятия. Член е на УС на АЕБТРИ от 1999 г., а от 5 години е негов председател. Бил е кмет три мандата, областен управител, заместник-министър на транспорта и два мандата народен представител в българския парламент. Георги Петърнейчев е заслужил майстор на спорта, седемкратен републикански шампион и европейски шампион по автомобилизъм.
     ЧИС-САМП е създаден през 2001 г. и в него понастоящем членуват асоциации за автомобилен транспорт от Албания, Армения, Азербайджан, България, Гърция, Грузия, Молдова, Румъния, Турция и Украйна. Основните акценти в работата на съюза са улесняването на транспорта и търговията, оптимизирането и ускоряването на преминаването на граничните контролно-пропускателни пунктове и намаляването на бариерите пред автомобилните превозвачи в региона на ЧИС.

 

 

Проблеми на хърватските митнически пунктове

     През последните седмици са постъпили множество сигнали за некоректно отношение на служители на хърватските митници спрямо водачи на товарни автомобили и превозвачи от различни страни. С оглед евентуалното предприемане на съвместни действия за решаване на проблема призоваваме българските превозвачи, ако имат подобни случаи, да се обадят в отдел „Информационен“ на АЕБТРИ на тел. 02 958 0336 или 02 958 10 56.

 

Пресичане на белоруско-руската граница

     Днес, 31.07.2018 г. АЕБТРИ получи следната информация от руската асоциация на превозвачите АСМАП:

     „Съгласно неофициално съобщение на представител на Граничното управление на Смоленска област е прието решение за удължаване на периода на информиране на чуждестранните превозвачи за реда на пресичане на държавната граница на Руската федерация. От 1 август и до издаване на специално разпореждане водачите на превозни средства – граждани на чужди държави, ще бъдат пропускани през руско-белоруската граница. С тях ще се провежда разяснителна дейност. На превозвачите ще бъде предоставено допълнително време за организация на превозите при спазване на изискванията на законодателството.“

         Пресичане на белоруско-руската граница

     Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) e бил информиран, че от 1 август 2018 г. чуждестранните граждани (с изключение на руските и белоруските) няма да имат право да преминават границата между Беларус и Русия. Списъкът на граничните контролно-пропускателни пунктове на РФ е определен с правителствена заповед № 2665-p от 29.11.2017 г.       Подобни мерки за стриктно прилагане на „Федералния закон за държавната граница на Руската федерация” бяха наблюдавани през март 2017 г., когато ИРУ се е обърнал към руските компетентни органи и е получил официален отговор, че се препоръчва чуждестранните водачи, извършващи международни автомобилни превози, да пресичат руската граница с другите страни (Литва, Латвия и т.н.), а не с Беларус. Известно време това ограничение не се прилагаше на практика, но законът не е преставал да бъде в сила. ИРУ препоръчва на превозвачите да организират превозите си съобразно изискванията, като съответно инструктират водачите. Приканваме превозвачите да информират АЕБТРИ за практическата ситуация на границата.

 

 

49 европейски и национални транспортни асоциации, търговски камари и работодателски организации от Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Чехия и Швеция подписаха съвместна декларация срещу прилагането на Директивата за командироване на работници (96/71/ЕС) при международните превози в Европейския съюз:
-
оригинален текст на декларацията;
-
превод на декларацията на български език.

 

Гласуване по Пакета за мобилност в ЕП 

    На 14.6.2018 г. в пленарна зала на Европейския парламент (ЕП) не бяха потвърдени мандатите на Комисията по транспорт и туризъм за преговори със Съвета и Европейската комисия по измененията на регламентите за достъпа до професията и пазара, правилата за времето за управление и почивки на шофьорите и тахографите, както и на директивите за контрола и командироването на шофьорите.

    Окончателното гласуване на текстовете и мандатите за преговори ще се състои след обстойно обсъждане по време на пленарната сесия през месец юли.

 

 

АЕБТРИ беше домакин на заседание на Генералната асамблея на Съюза на асоциациите за международни превози в региона на Черноморско икономическо сътрудничество

 

    На 8 юни 2018 г. Асоциацията на българските превозвачи за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) беше домакин на 33-тото редовно заседание на Генералната асамблея на Съюза на асоциациите за международни превози в региона на Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС-САМП/BSEC-URTA).
   Специални гости на форума бяха генералните секретари на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество, Негово превъзходителство г-н Михаил Христидис, и на Международния съюз за автомобилен транспорт, г-н Умберто де Прето. Освен тях встъпителни слова произнесоха г-н Велик Занчев – зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Петър Кънев – вицепрезидент на ПАЧИС, Димитър Савов – национален координатор на ТРАСЕКА, г-жа Асли Гьозуток – президент на ЧИС-САМП и г-н Георги Петърнейчев – вицепрезидент на ЧИС-САМП и председател на УС на АЕБТРИ. В заседанието взеха участие и над 40 представители на членовете и наблюдателите на съюза, на Агенция „Митници“ и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
      Дискутирани бяха улесняването на търговията и транспорта в региона на ЧИС, ускоряването на преминаването през граничните контролно-пропускателни пунктове и намаляването на бариерите пред автомобилните превозвачи.
 

  

    

Българските превозвачи настояват за разумен компромис при приемане на законодателните изменения в рамките на Пакет за мобилност 1 и 2:
Съвместна декларация

 

 

Европейската комисия представи своите предложения за 3-тата (последна) част от Пакета за мобилност

  

TRAN прие предложения за изменения на директивата за таксите за ползване на пътната инфраструктура 

     

 

Карнетите ТИР вече могат да се използват и в Китай 

    От 18 май 2018 г. Китайската Народна Република  е държава, в която могат да се осъществяват превози на товари под покритието на карнети ТИР. Одобрената от компетентните органи асоциация, която издава и гарантира карнетите ТИР на територията на Китай е Китайската Асоциация за автомобилен транспорт (CRTA/095)

    Списъкът на митническите пунктове, които обработват карнети ТИР, е посочен в рубрика "Товарни превози" на Информационната система Транс-Инфо.

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ПРЕВОЗВАЧИ
за възможност за включване в колективни искове
за възстановяване на надплатени суми
 

 

Членове на Европейския парламент (ЕП) се запознават отблизо с потребностите на сектора
от сигурно паркиране

 

    Членовете на ЕП Wim van de Camp - докладчик по досието за времето за управление и почивки на водачите и Ismail Ertug - докладчик по достъпа до професията и пазара на автомобилни превози на товари, в понеделник посетиха сигурен паркинг за товарни автомобили заедно с генералния представител на ИРУ към ЕС Matthias Maedge. Впоследствие Van de Camp и Matthias Maedge прекараха нощта в кабините на товарни автомобили, за да насочат вниманието към спешната потребност да се подобри инфраструктурата за паркиране в Европа.
   Пренощуването в автомобилите показа как удобството на шофьорската кабина, съчетано с добри санитарни съоръжения и условия за хранене могат да бъдат в услуга на бранша и на европейската икономика, която зависи от това водачите да имат достъп до подходящи условия, за да си вършат работата.
   Matthias Maedge заяви пред репортери: “Прекарахме нощта в комфортни легла в кабините на два автомобила и имахме достъп до всички условия, необходими за нормално започване на деня. Тази практика не трябва да е лукс за водачите на товарни автомобили, а норма за цяла Европа. Това, от което се нуждаем сега, са съвместните усилия на публичния и частния сектори за изграждането на повече безопасни и сигурни паркинги, отговарящи на добре дефинирани стандарти, по цялата основна европейска транспортна мрежа.”
    Van de Camp допълни: “Водачите не бива да бъдат заставяни насила да прекарват почивката си извън кабината. В автомобил обаче те биха могли да си починат добре, ако той е на безопасен паркинг, където могат да спят спокойно и където са предоставени адекватни условия, включително възможност нормално да се изкъпят и нахранят. Наша отговорност е да осигурим изграждането на повече паркинги с такива условия.”
    На следващия ден се проведоха две събития, организирани от ИРУ. На първото, с домакини Wim Van de Camp и Ismail Ertug, дебатите бяха фокусирани върху Пакета за мобилност 1, който предстои да бъде гласуван в транспортната комисия на ЕП през май.
   Пътническите превози бяха предмет на задълбочени дискусии на второто събитие в ЕП с домакин представителката в ЕП Isabella De Monte, която сподели: “Автобусните превози имат ключова роля за устойчивата мобилност. Законодателството трябва да бъде адаптирано към специфичните изисквания и ограничения на автобусния туризъм, за да предложи възможно най-добрите условия на водачите и превозвачите, които обслужват европейските граждани.”

 

 

Карнетите ТИР вече могат да се използват и в Пакистан 

    От 18 април 2018 г. в Ислямска Република Пакистан могат да се осъществяват превози на товари под покритието на карнети ТИР. Одобрената от компетентните органи асоциация, която издава и гарантира карнетите ТИР на територията на Пакистан, е "Пакистански национален комитет към Международната търговска камара" (PNC-ICC).

   Списъкът на митническите пунктове, които обработват карнети ТИР, е посочен в рубрика "Товарни превози" на Информационната система Транс-Инфо.

 


  

ИРУ отбелязва 70-годишния си юбилей с кампанията „Ние обичаме пътя“ (We Love the Road)

 

    На 23 март 2018 г. Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) стартира юбилейната си кампанията „Ние обичаме пътя“ (We Love the Road) – посветена на живота на хората, които работят в областта на автомобилния транспорт.
    David Couliau, създател на филми, скейтбордист и aвтор на разкази, тръгна на път от Женева през 18 страни в Европа и Азия, за да достигне в Маскат, Оман на 6 ноември за световния конгрес на ИРУ, по време на който ще се проведат официалните чествания на юбилея. Неговите истории ще бъдат разказвани през цялата година в
специално създаден блог.
    Събитието беше почетено от Michael Møller, генерален директор на офиса на ООН в Женева, Isabelle Durant, зам.-генерален секретар на Конференцията на ООН за търговия и развитие и Yuwei Li, директор устойчиво развитие на ИКЕ на ООН.
   Основан на този ден в Женева преди 70 години, ИРУ работи с Обединените нации и други международни организации, в сътрудничество с автомобилния бранш и неговите партньори, за прогреса на автомобилния транспорт и решаващата му роля в подкрепа на търговията и развитието.
    Генералният секретар на съюза, Umberto de Pretto каза: “70 години ИРУ направлява и подкрепя автомобилния транспортен сектор, който е катализатор на просперитета. Днешното събитие ни дава възможност да се фокусираме върху бъдещето. Иновацията винаги е била движеща сила на автомобилния транспорт, а сегашните времена са по-предизвикателни и вълнуващи от когато и да било досега. Революцията е в ход и ние с нетърпение очакваме да продължим да я водим.“
   ИРУ създаде системата ТИР една година след възникването на организацията в условията на деликатни геополитически отношения, за да подпомогне следвоенната търговия на Европа. До днес митническата транзитна система на конвенцията ТИР на ООН от 1959 г. улеснява преминаването на товаропотоците през границите и се превърна в реално средство в стремежа към просперитет. Конвенцията ТИР понастоящем е най-дълготрайното и може би най-успешното публично-частно партньорство на ООН.
   През последните седем десетилетия ИРУ работи по широк спектър от въпроси, свързани с превозите на пътници и товари, включително безопасността на движението по пътищата, стандартите, обучението, устойчивостта и създаването на практически инструменти за бранша.

 

  

Съвместна декларация на България, Чехия, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия относно социалната и търговска страна на Пакета за мобилност

   Миналата седмица Комисията представи Пакетa за мобилност като обяви целта "да помогне на сектора да остане конкурентоспособен в социално справедлив преход към чиста енергия и цифровизация". Този пакет беше въведен като набор от „инициативи, които ще направят движението по пътищата по-безопасно, ще намали бюрокрацията за бизнеса, ще се бори с незаконната заетост и ще осигури подходящи условия и време за почивка на работниците".

  Напълно споделяме амбициите на Комисията за по-опростено законодателство, по-ясните правила и по-доброто прилагане. Това винаги е добре дошло, тъй като води до премахване на незаконните действия и до засилване спазването на законодателството. Предложеният пакет обаче рискува да пропусне тези цели и може да доведе до значителни структурни проблеми за сектора на автомобилния транспорт.

  На практика предложеното изрично прилагане на Директивата за командироването в транспортният сектор означава значително негативно влияние в настоящите правила на пазара на автомобилния транспорт.

   Всички ние споделяме визията на Бялата книга на ЕС за транспорта от 2011 г., която има за цел по-ефективен европейски пазар на автомобилния транспорт, като подобри европейския единен пазар и направи икономиката на ЕС по-силна и по-конкурентна. Тази визия трябва да ръководи нашите преговори, нашите разисквания относно правилния баланс между гъвкавостта на пазара и подходящата социална защита на работниците и трябва да се поддържа и в бъдеще.

  Следователно в следващата дискусия би трябвало да преоценим критично баланса на предложението по отношение на следното:

   * от какъв пазар на автомобилния транспорт се нуждае ЕС, за да
    
подкрепи своята икономика в конкурентна глобализирана среда;
   * какви са предизвикателствата, на които трябва да се обърне
     внимание;
   * как да се справим с тези предизвикателства в преследването на
     целите на Бялата книга от 2011 г. по отношение на
     конкурентоспособност; лоялна конкуренция, работни условия на
     водачите, ефективност, околна среда и др.;
   * до каква степен законодателството за командироването има
     отношение към автомобилния транспорт (отразявайки също така
     новите правила, произтичащи от преразглеждането на Директивата за
     командироването) и как то е свързано с по-нататъшната
     либерализация на автомобилния транспорт?
   В този контекст ще отделим специално внимание на рисковете от фрагментиране, протекционизъм и прекомерна бюрокрация на пазара на ЕС. Трябва да гарантираме, че бъдещата правна рамка ще позволи да се използват пълноценно конкурентните предимства, като същевременно се гарантира лоялна конкуренция и адекватно ниво на работните условия за водачите.

   Ще обърнем и особено внимание на административната тежест и на въздействието върху ежедневните дейности на бранша. Трябва да се уверим, че всички ограничения на пазара са необходими, пропорционални и добре обосновани.

                                Източник: сайт на ИА "Автомобилна администрация"
Забележка: Информация за направените от ЕК предложения за изменение на Пакета за мобилност може да бъде намерена в рубрика "Горещи новини" на Транс-Инфо.

 

 

  

Уважаеми потребители,
Информацията за влязлата в сила от днес (25-и май) в
Германия забрана за ползване на седмичната почивка на борда на ПС публикуваме и обновяваме в рубрика "Горещи новини" на Транс-Инфо.   

 

ИРУ настоява за мораториум върху прилагане на забраната за седмичната почивка в Германия 

   В изпратено на 24-ти май писмо до федералния министър на транспорта и дигиталната инфраструктура на Германия Alexander Dobrindt генералният делегат на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) към ЕС Matthias Maedge настоява за мораториум върху прилагане на забраната за ползване на седмичната почивка на борда на превозните средства до 31-ви юли. ИРУ се аргументира с липсата на практическа информация и указания за начина на прилагане на разпоредбите, както и с недостига на време новите условия да се съобщят на чуждестранните превозвачи, които са основните засегнати от ограничението, което влезе в сила днес - 25-и май. Пълния текст на писмото можете да прочетете ТУК.

 

  

Правна помощ и финансиране за търсене на обезщетение от производителите на товарни автомобили Daimler, Man, Scania, Volvo/Renault, DAF, Iveco 

   - Анализ на Международния съюз по автомобилен транспорт (ИРУ);

   - Предложение на немската компания Sophokles GmbH;

   - Предложение на холандска компания BarentsKrans.

 

  

              Намаляване на цените на карнетите ТИР

  

   Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) предприе мерки с цел да се повиши конкурентоспособността на режима ТИР, като въведе временни отстъпки на доставните цени на карнетите ТИР.
  С решение на Управителния съвет на Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) цените на карнетите ТИР се намаляват от 14 ноември 2016 г., както следва:
                                   6-листов карнет ТИР – 88,00 лв.
                                 14-листов карнет ТИР – 150,00 лв.
                              
 

 

              Писмо от Европейската комисия във връзка с   минималните работни заплати в Германия и Франция 

   На 13 юли 2016 г. АЕБТРИ получи отговор на протестната резолюция, приета от асоциации на превозвачите – членки на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ), изпратена на 31 май 2016 г. до Председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.

  В писмото комисарят по транспорта г-жа Виолета Булц потвърждава, че Европейската комисия се опитва да намери единно решение за ЕС за прилагането на Директивата за командироване на работници в сектора в рамките на прегледа на законодателството в автомобилния транспорт, който се извършва в момента. Целта е в бъдеще да се избегнат подобни мерки на отделни страни членки на ЕС като въвеждането на минимални заплати за шофьорите, извършващи международните превози в Германия и Франция.

  По последна информация Комисията възнамерява да публикува конкретните предложения за изменение на законодателството през първото тримесечие на 2017 г.

  Пълен текст на писмото от комисаря по транспорта г-жа Виолета Булц:
- Оригинал на английски език;

- Превод на български език.

      Протест срещу неопротекционистичните    мерки в автомобилния транспорт

 

   На 14 юни в Брюксел се проведе съвместен протест, организиран от асоциации на превозвачите – членки на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) - AEBTRI (България), CESMAD BOHEMIA (Чешка Република),  CESMAD SLOVAKIA(Словакия),  ERRAA (Естония), MKFE (Унгария), UNTRR (Румъния), ZMPD (Полша), ASTIC (Испания), LATVIJAS AUTO (Латвия), LINAVA (Литва), AITA (Молдова), ASMAP (Украйна). Той беше насочен срещу неопротекционистичните мерки, въведени в международния автомобилен транспорт от някои страни-членки на ЕС, като минимални заплати за шофьорите, извършващи превози до Германия и Франция. Под претекста за защита на правата на шофьорите и справедлива конкуренция тези мерки водят единствено до неимоверно нарастване на административната и финансова тежест за чуждестранните превозвачи и защита на местния бизнес.  

    Протестиращите призоваха Европейската комисия незабавно за вземе решение и да се произнесе по стартиралата още преди година процедура за нарушение на европейското законодателство срещу Германия във връзка с прилагането на минималната заплата в международния автомобилен транспорт, както и за започване същата процедура срещу Франция.
     На 31 май 2016 г. асоциациите - членки на ИРУ от 11 страни -  ANTRAM (Португалия), ASTIC (Испания), AEBTRI (България), CESMAD BOHEMIA (Чешка Република), CESMAD SLOVAKIA (Словакия), ERRAA (Естония), LATVIJAS AUTO (Латвия), LINAVA (Литва), MKFE (Унгария), UNTRR (Румъния) и ZMPD (Полша) изпратиха съвместна резолюция до Президента на Европейската комисия Жан–Клод Юнкер с искане за активни действия за спиране на прилагането на немския и френски закони за минималната заплата в автомобилния транспорт, които нарушават основните права на ЕС за свободно движение на хора и стоки и предоставяне на услуги.
     На 7 юни 2016 г. министрите на транспорта на 11 страни от ЕС – България, Полша, Чехия, Унгария, Естония, Латвия, Литва, Румъния, Малта, Словакия и Словения изпратиха писмо до Комисаря по транспорта на ЕК Violeta Bulc с предупреждение, че тези протекционистични мерки ще доведат до фрагментиране на европейския пазар, и с искане за осигуряване на ясна и недискриминационна регулаторна рамка, която да осигури ефективното функциониране на сектора автомобилен транспорт в унисон с фундаменталните свободи на Вътрешния пазар.

 

 

Протест срещу предстоящото въвеждане на минимална заплата за международните превози и каботажа във Франция

   УС на АЕБТРИ, след като обсъди проект на резолюция до г-н Франсоа Оланд - Президент на Република Франция, прие, че той трябва да бъде подкрепен и изпратен по предназначение чрез френското посолство в Република България. На 31 май 2016 г. резолюцията беше предадена на френското посолство. Считаме, че текстът трябва да стигне и до всички български превозвачи, които ще бъдат засегнати и ще понесат сериозни последици от прилагането на разпоредбите на новото френско законодателство, отнасящо се до международния автомобилен транспорт.
   Подобна резолюция, приета и подписана от същите асоциации от 11 страни членки на ЕС, беше изпратена до Председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер чрез нейното представителство в София. В документа се приветства решението от миналата година на Комисията да стартира процедура за нарушение срещу Германия и очакването, че същата мярка ще бъде взета и по отношение на френското законодателство. Същевременно се изразява недоволство, че все още няма решение по казуса, което на практика поощри други страни да последват Германия. Асоциациите призовават Европейската комисия да се ангажира активно с проблема и да оттегли прилагането на правилата на MiLoG (в Германия) и закона Macron (във Франция) в транспорта.
Протестна резолюция до Президента на Република Франция Франсоа Оланд - оригинал

Протестна резолюция до Президента на Република Франция Франсоа Оланд - превод на български

Протестна резолюция до Председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер - оригинал

Протестна резолюция до Председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер - превод на български.

 

 

  Облекчения на процедури,
въведени от администратора на системата ТИР – ИРУ,
в сила от 1.01.2016 г.:

   1. Срокът на валидност на карнета ТИР става 75 дни.

   2. Срокът за връщане на карнета ТИР става 30 дни след датата на валидност, т.е. до 105-ия ден, като до тази дата се изпраща напомнително писмо до титуляра за отчитане на карнета ТИР в срок от 14 дни.

   3. При неотчетен карнет ТИР забрана за издаване на карнети ТИР се налага на 119-тия ден след деня на издаване на карнета ТИР.

   4. При отсъствие на информация по SafeTIR за неотчетен използван карнет ТИР или при карнет ТИР, деклариран от титуляра като загубен, задържан, откраднат или унищожен, допълнителната гаранция, която превозвачът трябва да учреди, е в размер на минимум 1000 USD или левовата им равностойност. Ако неотчетеният карнет ТИР е деклариран от титуляра като неизползван, допълнителната гаранция, която превозвачът трябва да учреди, за да може да продължи да получава карнети ТИР, е в размер на минимум 3000 USD или левовата им равностойност.

   Банковата гаранция се учредява със срок на валидност 27 месеца от датата на издаване на карнета ТИР и може да бъде предсрочно освободена след минимум 12 месеца, при наличие на постъпила информация по SafeTIR и при отсъствие на уведомление или иск за плащане от митническа администрация за съответния карнет ТИР.

   

 Европейската комисия (ЕК) започна процедура за нарушение за прилагането на немския Закон за минималната работна заплата в транспортния сектор

Обръщаме внимание на превозвачите, че това не спира действието на Закона за минималната работна заплата в Германия и на този етап те трябва да продължават да спазват изискванията му при превози с товарене/разтоварване в Германия и каботаж, защото при нарушение подлежат на санкции!

 

 Германия: Минимална работна заплата

 

На 19-и януари 2015 г. АЕБТРИ изпрати писмо до Европейската комисия по повод въведената в Германия минимална работна заплата, текста на което можете да изтеглите на български и на английски език.

Приканваме превозвачите да изразят несъгласието си с прилагането на тези разпоредби за международния автомобилен транспорт. За целта може да напишат писмо до компетентните еврокомисари, като който желае може да използва изцяло или частично следните текстове, които да допълни с аргументи от личната си практика:
- текст на български език;
- текст на английски език;
 
 или да попълнят формуляра на Европейската комисия за оплаквания, свързани с предполагаеми нарушения на правото на ЕС:
-
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/complaint_form_bg.htm
;
 
-
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/complaint_form_en.htm
 
Възможно е да се изпрати писмо или да се попълни и изпрати формулярът и на български език, но ако го изпратите на английски, няма да се губи време за превод от служителите на ЕК.

* * * * * * *

 

 Франция санкционира ползването на нормалните седмични почивки на борда на ПС

    

На 11 юли 2014 г. във Франция е обнародван закон, съгласно който превозвач, който не създаде условия шофьорите му да ползват нормалните седмични почивки извън кабината на автомобила, се санкционира с една година затвор и глоба в размер на 30 000 евро. Законът е влязъл в сила на 12 юли 2014 г. До момента няма допълнителна информация как ще се извършва контролът и как ще се прилагат санкциите.

Мерки срещу ползването на нормалната седмична почивка
в превозното средство

     Както вече съобщихме, с Кралски указ от 19 юни 2014 г. Белгия въведе глоба от 1800 евро, ако водач ползва нормалната си седмична почивка в автомобила. На 6 май 2014 г. френският сенат одобри законопроект № 397 от 2013 г., в който се предвижда въвеждането на такава забрана и във Франция със заложена глоба при нарушение до 30 000 евро и 1 година лишаване от свобода.
     АЕБТРИ полага усилия както да следи развитието на случая, така и да защити интересите на българските международни превозвачи. На 02.06.2014 г. асоциацията изпрати писмо до ИА "Автомобилна администрация", с което обърна внимание на българските компетентни органи към проблема, който засяга всички български транспортни фирми, извършващи международни превози на територията на ЕС, и помоли за тяхната намеса за защита на интересите на превозвачите.  АЕБТРИ представи становището си срещу тези мерки и негативните последици от тях за сектора в рамките на Конференцията на Euro Contrôle Route (ECR), проведена в София на 18 юни 2014 г. Представител на АЕБТРИ постави въпроса и на заседанието на Комитета за социален диалог в сектор автомобилен транспорт на ЕС, състояло се в Брюксел на на 4 юли  2014  г. с искане за получаване на конкретна информация за извършването на контрола на забраната, която вече е в сила в Белгия - дали се контролира само в момента на проверката или за предходните 28 дни, какво доказателство трябва да се представя, има ли достатъчно и кои са подходящите паркинги в засегнатите страни и т.н. На 7 юли АЕБТРИ изпрати
официално писмо до Сим Калас
, зам.-председател и комисар по транспорта на ЕС, изразявайки аргументирано категорично несъгласие с подобно тълкуване и прилагане на регламента и настоявайки за спешни  мерки за  спиране на опитите за разширяване на обхвата на регламента на национално ниво и въвеждане на правила и санкции с пагубни последици за автомобилния транспорт.  
    По последни данни френският законопроект, въвеждащ забрана за ползването на нормалната почивка на водачите  в автомобилите, още не е приет. След приемането му има голяма вероятност законът да бъде предаден на Конституционния съд, което би могло да забави влизането му в сила. Френските контролни органи в автомобилния транспорт не разполагат или разполагат с много ограничена информация относно тази инициатива. Като цяло те възнамеряват да насочат проверките към автотранспортни предприятия, които планират превозите си по начин, при който прекарването на нормалните седмични в кабината на автомобила е неизбежно за водача му. Към този момент е неясно как това би се  прилагало на практика към чуждестранните превозни средства, извършващи превози на френска територия. Европейската комисия (ЕК) е инициирала процедура срещу Франция по проекта EU Pilot (изискване за предоставяне в съкратени срокове на предварителна информация преди да започне процедура за нарушение съгласно чл. 258 от ДФЕС) във връзка с пропорционалността на предвижданите санкции, като е изискала от френските компетентни органи да представят информация за подготвяните мерки и обосновка на предложените тежки санкции. 
    Секретариатът на ИРУ е влязъл във връзка с белгийското министерство на транспорта, откъдето са дали указание по отношение на процедурата по санкциониране на нарушителите. Потвърдено е, че глобата на мястото на откриване на нарушението е 1800 евро. В случай че тя не се заплати незабавно, контролните органи могат да блокират превозното средство, да изискат подлежащ на възстановяване депозит или, ако глобата не бъде заплатена в срок от 96 часа, да конфискуват превозното средство. При това положение може да се заведе съдебно дело, като при решение за виновност глобата може да достигне 60 000 евро.  Освен това на 12 юни 2014 г. Сeкретариатът на ИРУ е изпратил официално искане до Генерална дирекция "Мобилност и транспорт" на ЕК за правно становище по прилагането на чл. 8, т. 8 от Регламент 561/2014 г.: "По желание на водача дневните почивки и намалените седмични почивки извън базата могат да бъдат ползвани в превозното средство, доколкото то разполага с подходящи условия за спане за всеки водач и превозното средство е неподвижно.", което досега не е получено.
     ИА "Автомобилна администрация" е протестирала срещу мерките за забрана за ползване на нормалната седмична почивка на борда на автомобила и е поискала конкретна информация за извършването на контрола в Белгия на заседанието на Комитета по автомобилен транспорт към ЕК, състояло се на 30.06.2014 г. в Брюксел. Представителят на белгийските компетентни органи е обяснил, че проверки се извършват само на място в автомобилите по време на ползването на почивките на водачите, а допълнителни документи не се изискват. В последствие тази информация е потвърдена и по имейл. Протоколът от заседанието още не публикуван.
АЕБТРИ ще продължава да следи развитието на събитията и своевременно ще уведомява превозвачите за настъпили изменения.

Среща между АЕБТРИ и OFAE

 

 

    На 21 февруари 2014 г. в Солун се проведе среща между ръководствата на Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) и Гръцката федерация за международен автомобилен транспорт (OFAE). Делегацията на АЕБТРИ бе водена от председателя на Управителния съвет Георги Петърнейчев, а делегацията на OFAE – от президента на организацията Апостолос Кенанидис. Обменена беше информация за превозите под покритието на карнети ТИР, както и за проблемите, които срещат превозвачите от двете страни при извършване на международни превози на товари. АЕБТРИ запозна гръцките си колеги с инициативата за създаване на Балкански транспортен форум, която беше приветствана и подкрепена от президента на OFAE. Двете организации се договориха да си сътрудничат по-тясно и да провеждат съвместни заседания два пъти годишно с цел разглеждане на въпроси от взаимен интерес и трайно разрешаване на проблемите на превозвачите.
 

Среща между АЕБТРИ и Асоциацията на международните превозвачи на Турция (UND)

 

        

 

    На 13.02.2014 г. в централата на UND в гр.Истанбул се проведе съвместно заседание на АЕБТРИ и UND в следствие на предложението на генералния секретар на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ), г-н Умберто де Прето за организиране на двустранна среща. Делегациите бяха водени от председателите на управителните съвети на двете асоциации.
    Участниците отбелязаха дългогодишното добро сътрудничество между двете организации, както и при дейността им в рамките на IRU и BSEC-URTA, като предвид настоящата ситуация подчертаха необходимостта от подобряване на комуникацията между тях. Делегациите обсъдиха политиките на Министерството на транспорта, съобщенията и информационните технологии на Република България и Министерството на транспорта, морските въпроси и съобщенията на Република Турция относно действащия разрешителен режим в областта на автомобилните превози на товари. Предвид възникналата ситуация с обмена на разрешителните между България и Турция и исканията на превозвачите двете делегации се съгласиха, че е възможно да бъдат започнати разговори в посока на либерализация на превозите.
    По искане на АЕБТРИ бяха обсъдени възможностите за разрешаване на проблема, свързан с определянето на вида на превозите от страна на турските контролни органи въз основа на фактурата, която не е транспортен документ.
    С цел укрепване на сътрудничеството и избягване на подобни ситуации в бъдеще АЕБТРИ и UND се договориха да провеждат съвместни заседания на всеки шест месеца, за да обсъждат въпроси от взаимен интерес. Решено беше с цел да съдействат на компетентните органи асоциациите да ги информират за резултатите от проведените двустранни срещи, както и да се осъществява незабавен директен контакт по телефона за разрешаване на спешни случаи и проблеми на български и турски превозвачи.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

от Управителния съвет (УС) на Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ),
приета на извънредно заседание, проведено на 10.02.2014 г.

 

Като взе предвид                                                                 
 

създалата се обстановка на граничните пунктове с Република Турция в резултат на обезсилването на 15 хиляди разрешителни, изпратени от България на Република Турция за 2014 г.
 

огромните загуби, които търпят българските превозвачи, 

 

писмото на генералния секретар на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) до турската и българската асоциации за международни превози,
 

липсата на отговор от турската страна на искането на АЕБТРИ за незабавна среща,
 

изразената готовност за протест и блокиране на граничните пунктове от страна на малките превозвачи,

 липсата на информация за обезсилване на разрешителните от страна на ИА “Автомобилна администрация”, в резултат на което стотици автомобили са блокирани повече от 10 дни на границата,
 

сигналите за нарушения диалог с браншовите организации от страна на ИА “Автомобилна администрация”, заместен с разговори директно с фирми

 

УС на АЕБТРИ

 

- информира генералния секретар на ИРУ, че все още няма реакция от турската асоциация за спешна среща, а на пунктовете са блокирани стотици български и турски превозвачи повече от 10 дни;

- предлага на Министъра на транспорта, информационните техно-логии и съобщенията да потърси отговорност от виновните за неин-формирането на браншовите организации (своевременно) в т.ч. и АЕБТРИ за предупреждението от турската администрация да обяви невалидност на дадените разрешителни (в резултат на което са бло-кирани стотици автомобили на границата), както и за нарушения диа-лог с национално признатите браншови организации и директните обсъждания на проблемите с отделни фирми;

- изразява недоумение, че до момента все още не са решени проблемите с ЕКМТ/СЕМТ разрешителните от Международния транс-портен форум и не са предприети мерки спрямо турските митнически власти, нарушаващи правилата на ЕКМТ/СЕМТ;

- заявява, че не е в състояние да повлияе на превозвачите, които са в готовност за протест и блокиране на границата;


- счита, че не е достатъчна активността на автомобилните админи-страции за своевременно определяне на квотите разрешителни през следващите години;


- настоява двете страни да разгледат и решат напълно да се либерализира режимът на автомобилните превози. С участието на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията да се проведе спешна среща с правителството днес, 10.02.2014 г. за информиране за състоянието и готовността целият бранш да се присъедини към протестите, ако не се вземат спешни мерки.

                            

                               Снимка:www.prezident.bg

    От 2 до 4 декември 2013 г. на посещение в България бе новият генерален секретар на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) – Женева, Умберто де Прето. Той беше приет от президента на Република България – Росен Плевнелиев, с когото обсъдиха значението на автомобилния транспорт за развитието на съвременните логистични процеси и икономиката като цяло. Дискутирана беше необходимостта от държавна подкрепа за сектора, включително чрез изграждането и поддържането на модерна пътна инфраструктура.
   Г-н де Прето посети и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Данаил Папазов, с когото бяха проведени разговори по актуални въпроси в областта на развитието на автомобилните превози. На срещата бе подписан тристранен Меморандум за разбирателство за изграждане на сътрудничество в областта на професионалната квалификация в автомобилния транспорт между МТИТС, АЕБТРИ и ИРУ.
   Генералният секретар на ИРУ беше приет също така от директора на Агенция “Митници” – Павел Тонев, с когото бяха проведени разговори от взаимен интерес, свързани с режима ТИР, включително във връзка с актуалната информация за прилагането на Конвенцията ТИР в Русия.
Във всички срещи взеха участие и Георги Петърнейчев, председател на Управителния съвет и Пламен Цалков, генерален директор на АЕБТРИ.

                

Снимка:www.mtitc.government.bg

 

 
IRU website