Обща информация
Съдържание на ТРАНС-ИНФО
Карта на сайта
Ценоразпис на услугите

ЦЕНИ НА АБОНАМЕНТ ЗА СИСТЕМАТА TRANS-INFO И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП


1. За получаване на достъп по следните рубрики, включени в частта Транс-Инфо на сайта www.aebtri.com:
* Горещи новини;
* Двустранни спогодби;
* Товарни превози;
* Товарни превози – справка;
* Комбинирани превози
се изисква регистрация и абонамент, както следва:

- за 1 месец - 24 лв. с ДДС; 
- за 6 месеца - 120 лв. с ДДС;
- за 12 месеца - 216 лв. с ДДС.

 

 

 

2. Желаещите да се абонират за информационната система следва:
- да се запознаят и приемат общите условия за ползването на системата (вижте т. 3).
- да попълнят абонаментната карта (вижте т. 4), да я разпечатат, подпишат, подпечатат и изпратят на имейл trans-info@aebtri.com/ факс: 02 958 25 97 заедно със сканираното платежно нареждане за заплатената сума за абонамента или да я предоставят в офиса в София, като заплатят таксата на място.


3. Общи условия

Този интернет сайт с адрес www.aebtri.com е собственост на Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ). Съдържанието на интернет сайта е предназначено да предоставя както публична информация до неограничен кръг лица (потребители), така и информация посредством частта си „Транс-Инфо“ до определени абонати, които имат достъп с потребителско име и парола.
Приемането на Общите условия става чрез попълване на абонаментната карта, с което се счита, че Вие приемате да бъдете обвързан от Общите условия. Всяка друга форма на употреба на сайта или на неговото съдържание, респ. части от съдържанието му, се счита също за приемане на Общите условия.
Ако имате каквито и да било въпроси или притеснения относно Общите условия, моля свържете се с нас на следния имейл адрес: trans-info@aebtri.com.

 ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 

     4. Абонаментна карта

ВНИМАНИЕ!

Вие можете да се абонирате и без да идвате до офиса на АЕБТРИ. За целта трябва да попълните


 АБОНАМЕНТНАТА КАРТА - попълва се в Word или на ръка!

и да ни я изпратите по факса (02/958 25 97) или на имейл адрес (trans-info@aebtri.com), заедно с копие от платежното нареждане. В платежното нареждане посочете "Абонамент за ТРАНС-ИНФО".

Банкови сметки на АЕБТРИ:

  • УниКредит Булбанк – София, клон Бели брези
    IBAN BG58UNCR96601086795202
    BIC код: UNCRBGSF

За справки относно цени, начин на плащане, генериране на права за достъп, условия и допълнителна информация:

 

Рекламни цени в интернет сайта на АЕБТРИ www.aebtri.com

Размер и разположение на рекламата Цена
Рекламен банер 420р/150р на заглавната страница 240 лв.
Рекламен банер 200р/150р на заглавната страница 144 лв.
Рекламен банер 150р/300р на раздел от статичната част на сайта – под менюто 72 лв.
Рекламен банер 420р/150р на раздел от статичната част на сайта – под текста 60 лв.
Рекламен банер 200р/150р на раздел от статичната част на сайта – под текста 30 лв.
Рекламен банер 420р/60р на антетката на ТРАНС-ИНФО 120 лв.
Рекламен банер 200р/60р на антетката на ТРАНС-ИНФО 72 лв.
Рекламен банер 420р/60р на заглавната страница на ТРАНС-ИНФО 96 лв.
Рекламен банер 200р/60р на заглавната страница на ТРАНС-ИНФО 54 лв.
Рекламен банер 420р/60р на раздел от ТРАНС-ИНФО 60 лв.


 

 

 

 

 

 

 * Посочените цени са за абонамент от 1 месец и включват ДДС.

Допълнителни условия:

  • Файловете не трябва да надвишават 50 КВ.
  • Предплатена тримесечна реклама в части от сайта – 5% отстъпка.
  • Предплатена шестмесечна реклама в части от сайта – 10% отстъпка.
  • Предплатена годишна реклама в части от сайта – 20% отстъпка.

 

Ценоразпис при предоставяне на данни от информационната система на АЕБТРИ “ТРАНС-ИНФО” във файл или на хартиен носител

Базова цена на информация от една рубрика от “Товарни превози” и “Комбинирани превози” за една страна: 12 лв. с ДДС
В зависимост от начина на предоставяне на данните тарифата е както следва:

Начин на предоставяне: Цена с ДДС
По електронна поща 12 лв.
По факс 12 лв. + 1 лв. на стр.
На хартиен носител 12 лв. + 1 лв. на стр.

* За допълнителна информация, относно реда за получаване на исканата иформация, ползвайте e-mail адрес trans-info@aebtri.com или телефон (02) 958 10 56.

 
IRU website