Основна Информация
Контакти
Карнети TIR
Автобусни превози
Информационна и консултантска
дейност
Опасни товари
Руски Визи
Лични данни

 

Писма за руски визи


 

   АЕБТРИ напомня, че Консулският отдел на посолството на Руската федерация в София, както и Генералните консулства на Русия в Русе и Варна приемат подготвени от АЕБТРИ писма с молба за издаване на визи за български граждани, извършващи превози на товари, вместо досега издаваните чрез руската асоциация покани.

   За получаване на такива писма транспортните фирми следва да бъдат регистрирани в АЕБТРИ като активни потребители на карнети ТИР. Писмата се издават след като упълномощен по режима ТИР представител на превозвача подаде в централния офис в София заявка по образец, която съдържа данни за транспортната фирма (пълно наименование, ЕИК, адрес по съдебна регистрация, телефон за контакти), както и следната информация за лицето, кандидатстващо за издаване на виза: - трите имена, дата на раждане, пол, гражданство, номер на документа за пътуване, срок и цел на пътуването, брой на излизанията, предполагаем маршрут на територията на Руската федерация.

   По изключение за ускоряване на обработката данните могат да се подадат предварително, желателно по електронна поща. В този случай задължително писмото се издава след подаване на заявката по гореустановения ред.

    Необходимо е при подаване на документите да се представят и копия от паспортите и от предходните руски визи на съответните шофьори. В случай че до този момент шофьорът не е имал руска виза, е възможно подаването на документи само за еднократна виза.
    Документите се подават в отдел "Информационен" в централния офис на АЕБТРИ, гр. София. Срокът за издаване на писмата е до 2 работни дни.
    От 16.5.2022 г. цената за издаване на писмо за руска виза на един шофьор се променя на 30 лв. с включен ДДС.
     След получаване на оригинала упълномощеният представител записва на гърба на копието на писмото: "Получил оригинала:" и вписва трите си имена, датата на получаване, полага подписа си и печат на фирмата.

   За информация: тел.: 02/958 10 56, факс: 02/958 25 97, е-mail: trans-info@aebtri.com

 

     Формуляр за заявката

     Формуляр за приложение
  
 

 
IRU website