Основна Информация
Контакти
Карнети TIR
Автобусни превози
Информационна и консултантска
дейност
Опасни товари
Руски Визи
Лични данни

 

АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ


 

                                                          ДО

                                                          АВТОБУСНИТЕ ФИРМИ      

                                    С КАТЕГОРИЗИРАНИ АВТОБУСИ

                                                         

 

          ОТНОСНО: Извънредно положение в страната

         

          УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

          Във връзка със създалата се ситуация в страната се прекратяват прегледите за категоризиране на автобуси за превоз на деца и/или ученици в периода на обявеното от Народното събрание извънредно положение.

Поради възникналата криза срокът на валидност на определената категория на автобусите автоматично се удължава с три месеца.

 

София, 16 март 2020 г.

 

                                                          ПЛАМЕН ЦАЛКОВ

                                                          Генерален директор

 

  

От 14.01.2019 г. нови цени на услугите по "звездна категоризация" на автобусите (с вкл. ДДС) 

- такса "преглед" - 30 лв.;

- доплащане за първоначална категоризация - 240 лв.

- доплащане за прекатегоризация - 108 лв.

 

 

В А Ж Н О ! ! !

С цел повишаване на оперативността и разчетите с Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ), считано от 14.01.2019 г. автобусните превозвачи, които желаят автобусите им да бъдат прегледани съгласно определения график за звездна категоризация, трябва да подават заявка (по имейл, факс или на място), съответно да преведат по банков път по 30 лв. (тридесет лева) такса за явяване на преглед за всеки заявен автобус най-малко три дни преди определената дата.

Банкова сметка на АЕБТРИ:
• УниКредит Булбанк – София
IBAN: BG58UNCR96601086795202
BIC: UNCRBGSF

 

Г Р А Ф И К
за провеждане на прегледи за звездна категоризация за  месец юни 2020 г.:

ДАТА

ДЕН

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ЮНИ

1

22.06.2020 г.

Понеделник

Харманли

2.

23.06.2020 г.

Вторник

Пловдив, Пещера

3.

24.06.2020 г.

Сряда

Гоце Делчев

4.

26.06.2020 г.

Петък

София

Г Р А Ф И К
за провеждане на прегледи за звездна категоризация за месеците юли, август и септември 2020 г.:

ДАТА

ДЕН

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ЮЛИ

1.

03.07.2020 г.

петък

София

2.

10.07.2020 г.

петък

София

3.

13.07.2020 г.

понеделник

Враца, Монтана

4.

14.07.2020 г.

вторник

Видин, Козлодуй

5.

15.07.2020 г.

сряда

Ветово, Русе

6.

16.07.2020 г.

четвъртък

Силистра

7.

17.07.2020 г.

петък

София

8.

20.07.2020 г.

понеделник

Велико Търново, Разград, Стражец

9.

21.07.2020 г.

вторник

Варна, Добрич, Албена

10.

22.07.2020 г.

сряда

Бургас

11.

23.07.2020 г.

четвъртък

Сливен

12.

24.07.2020 г.

петък

София

13.

27.07.2020 г.

понеделник

Кърджали

14.

28.07.2020 г.

вторник

Пловдив, Карлово

15.

29.07.2020 г.

сряда

Смолян

16.

30.07.2020 г.

четвъртък

Костинброд

17.

31.07.2020 г.

петък

София

АВГУСТ

1.

03.08.2020 г.

понеделник

Бобовдол

2.

04.08.2020 г.

вторник

Благоевград

3.

05.08.2020 г.

сряда

Петрич

4.

07.08.2020 г.

петък

София

5.

10.08.2020 г.

понеделник

Стара Загора, Гълъбово

6.

11.08.2020 г.

вторник

Пазарджик

7.

14.08.2020 г.

петък

София

8.

17.08.2020 г.

понеделник

Търговище, Шумен

9.

18.08.2020 г.

вторник

Варна

10.

19.08.2020 г.

сряда

Бургас, Сливен

11.

21.08.2020 г.

петък

София

12.

28.08.2020 г.

петък

София

СЕПТЕМВРИ

1.

04.09.2020 г.

петък

София

2.

11.09.2020 г.

петък

София

3.

15.09.2020 г.

вторник

Варна

4.

16.09.2020 г.

сряда

Бургас

5.

18.09.2020 г.

петък

София

6

25.09.2020 г.

петък

София

 

 • Прегледът за категоризация на автобуси се извършва на  долу посочените или допълнително уговорени площадки* съобразно утвърдения график независимо от мястото на регистрацията им.
 • Превозвачите, които желаят да представят автобусите си на преглед съгласно определения график, е необходимо да направят заявка (по факс или e-mail) в АЕБТРИ най-малко три дни преди определената дата. При липса на заявки датата за прегледи отпада.
 • Възможни са извънредни дати за звездна категоризация по населени места, различни от посочените в графика, в случай че броят на автобусите е не по-малко от 10 (десет) и има осигурена подходяща площадка за преглед.
 • Комисията извършва прегледа за звездна категоризация на заявените автобуси от 9.00 ч до изчерпването им. Препоръчително е при предвиден час от транспортната фирма за представяне на автобуса/ите в рамките на работното време на комисията  превозвачът да го отбележи изрично в заявката си.

   * Площадките, на които се извършват прегледи, са както следва:

   СОФИЯ -  ул. "История славянобългарска" № 4, кв. Орландовци,
                   фирма "Антоанета -Ц- Георги Дончев" ЕТ

   ПЛОВДИВ - автогара “Родопи”, фирма “Хеброс бус” АД                 

   ВАРНА - ул. Тролейна, 48, гараж на фирма “То - ни 3"  ЕООД
                   (бившия извънградски транспорт)

   БУРГАС - гараж на фирма “Омега - 3” ЕООД и
                   “Мега – травъл” ЕООД, (при Бончо Динев)

   При по-голям брой заявени за преглед автобуси те могат да бъдат прегледани в гаража на съответната фирма.

    Заявка за категоризация на автобуси

   За справки и информация:
   тел. 02/ 958 23 84, факс 02/ 958 25 97
   e-mail: bus@aebtri.com

    

   Процедура за категоризиране на автобуси по системата за международна класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз по автомобилен транспорт (IRU)

   АЕБТРИ е упълномощена да извършва тази категоризация в Р. България

   1. Подаване на заявка (по електронна поща, факс или на място) до АЕБТРИ чрез утвърдения формуляр до три дни преди желаната дата за звездна категоризация. Заплащане по банков път на такса за явяване на преглед по 30 лв. за всеки заявен автобус.

   2. Представяне на заявените автобуси на определените площадки в избрания град от предварително утвърдения график за тримесечието. Необходимо е да се носи  регистрационният талон на автобуса.

   3. Оформяне на документите в централния офис на АЕБТРИ в София и заплащане на извършените услуги:

   3.1. При първоначална категоризация на автобус – издаване на удостоверение за категоризиране и предоставяне на необходимите принадлежности: табели, стикер валидност и др. стикери. Необходими документи:

   • служебна бележка (от комисията по категоризиране);
   • копие от регистрационен талон.

   Допълнително се заплащат по 240 лв. за всеки ново категоризиран автобус.

   3.2. При прекатегоризация на автобус – заверка на издаденото вече удостоверение за категоризиране и даване на нов стикер валидност. Необходими документи:

   • служебна бележка (от комисията по категоризиране);
   • удостоверение за категоризиране.

   Допълнително се заплащат по 108 лв. за всеки прекатегоризиран автобус.

   В случай че в издаденото вече удостоверение за категоризиране няма повече свободни позиции за презаверка ще бъде издадено ново след представяне копие от регистрационния талон на автобуса и заплащане на още 12 лв.

   Документите могат да бъдат изпратени и по куриер или пощата като към тях се прилага и копие от платежното нареждане за цената на категоризацията/прекатегоризацията.

   Допълнителни пояснения:
   1. Собствениците на автобуси
   (фирми или физически лица), които до този момент никога не са представяли никакъв автобус за категоризиране, трябва да попълнят и подпишат Декларация за поемане на задължения и формуляр с данни за собственика. Декларацията се подписва пред служител на асоциацията или се изпраща нотариално заверена. Същото важи и за формуляра, в случай че в него се посочват упълномощени лица.
    Декларация за поемане на задължения
    Формуляр данни за фирма
    Формуляр данни за физическо лице
   2. Комисията, която извършва категоризацията, издава протокол за извършен преглед на МПС, съответно с положително или отрицателно становище за покриване на задължителните критерии. При положително становище всеки автобус получава удостоверение за определена категория комфорт и необходимите принадлежнoсти закрепващи се на автобуса (табели, стикери за валидност и за екстри).
   3. Aко резултатът от прегледа е отрицателен, фирмата, представила автобуса си за класификация, може да подаде заявка за повторен преглед, след като е отстранила несъответствията съгласно бележките на Комисията по класификация от предишната проверка.

   Банкова сметка на АЕБТРИ:
   • УниКредит Булбанк – София
   IBAN: BG58UNCR96601086795202
   BIC: UNCRBGSF

    

   МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ

   Определянето на категорията комфорт на автобусите се извършва чрез ежегодни прегледи. Когато са оборудвани така, че да отговарят на всички задължителни условия, превозните средства получават една от следните категории:
    

  автобус
  автобус за екскурзии
  туристически автобус
  луксозен туристически автобус

  KАТЕГОРИЯ             (ЕДНА ЗВЕЗДА)

  1. Съотношение мощност на двигателя/тегло най-малко 7.4 kw/t;
  2. Допълнителна спирачна система – устройство за намаляване на скоростта – хидравлично или електрическо, антиблокираща система  (ABS) и др.; 
  3. Минимално разстояние между седалки разположени
     - седалки разположени в една посока – 68 см, 
     - седалки разположени срещуположно – 130 см; 
  4. Минимална височина на облегалката – 52 см;
  5. Брой на подлакътниците - най-малко един;
  6. Отопление независимо от двигателя;
  7. Вeнтилационна или климатична система вътре в салона; 
  8. Озвучителна инсталация: 1 високоговорител за 8 седалки, микрофони за шофьора и екскурзовода;
  9. Място за ръчен багаж вътре в автобуса; 
  10. Колани на приоритетните седалки.

  KАТЕГОРИЯ                    (ДВЕ ЗВЕЗДИ)

  1. Съотношение мощност на двигателя/тегло най-малко 11 kw/t;
  2. Допълнителна спирачна система – устройство за намаляване на скоростта – хидравлично или електрическо, антиблокираща система (ABS) и др.;
  3. Минимално разстояние между седалки разположени
   - в една посока - 72 см,
   - срещуположно – 138 см;
  4. Минимална височина на облегалката – 65 см;  
  5. Брой на подлакътниците - най-малко един;
  6. Тапицерия с плат (облегалка + седалка);
  7. Вентилационна или климатична система, функционираща и при спрял автобус;
  8. Отопление независимо от двигателя, с регулиране на температурата, функциониращо и при спрял автобус;
  9. Сенници (щори или странични пердета);
  10. Озвучителна инсталация: 1 високоговорител за 8 седалки, микрофони за шофьора и екскурзовода, радио-магнетофон или компакт диск;
  11. Място за ръчен багаж вътре в автобуса;
  12. Минимален капацитет на багажното отделение – 75 дм3/пътник;
  13. Колани на приоритетните седалки.

  КАТЕГОРИЯ                           (ТРИ ЗВЕЗДИ)

  1. Съотношение мощност на двигателя/тегло най-малко 11kw/t;
  2. Допълнителна спирачна система – устройство за намаляване на скоростта – хидравлично или електрическо, антиблокираща система (ABS) и др.;
  3. Смесено окачване (класическо + пневматично) или изцяло пневматично;
  4. Минимално разстояние между седалки
   - разположени в една посока - 77 см,
   - разположени срещуположно – 148 см;
  5. Минимална височина на облегалката – 68 см;
  6. Регулиране на наклона на облегалката на всички седалки (минимален ъгъл 10°);
  7. * Брой на подлакътниците при минимална ширина 40мм - не по-малко от два;
  8. Повдигаеми подлакътници откъм пътеката;
  9. Тапицерия с плат (облегалка + седалка);
  10. Липса на издатини по пода;
  11. Отделени седалки;
  12. Мрежа за вестници и списания;
  13. Климатична система (минимум 15м3/час за всеки пътник), индивидуално регулируема и функционираща при спрял автобус или вентилационна система;
  14. Отопление независимо от двигателя, с автоматично регулиране на температурата, функциониращо и при спрял автобус;
  15. Сенници (щори или странични пердета);
  16. Лампи за четене за всеки пътник;
  17. Озвучителна инсталация: 1 високоговорител за 8 седалки, микрофони за шофьора и екскурзовода, радио-магнетофон или компакт диск;
  18. Място за ръчен багаж вътре в автобуса;
  19. Минимален капацитет на багажното отделение – 120 дм3/пътник;
  20. Защитна облицовка на багажното отделение;
  21. Видео;
  22. Колани на приоритетните седалки.

  * Перваз под стъклата с мин. ширина от 40 мм се приема за подлакътник.

  KАТЕГОРИЯ                       (ЧЕТИРИ ЗВЕЗДИ)

  1. Съотношение мощност на двигателя/тегло най-малко 11kw/t;
  2. Допълнителна спирачна система – устройство за намаляване на скоростта – хидравлично или електрическо, антиблокираща система (ABS) и др.;
  3. Изцяло пневматично окачване;
  4. Минимално разстояние между;
   - седалки разположени в една посока - 83 см,
   - седалки разположени срещуположно – 160 см;
  5. Минимална височина на облегалката – 68 см;
  6. Регулиране на наклона на облегалката на всички седалки (минимален ъгъл 35°);
  7. Брой на подлакътниците при минимална ширина 40 мм, не по-малко от два;
  8. Повдигаеми подлакътници откъм пътеката;
  9. Регулиране в няколко степени на поставка за крака (само към седалките, разположени в една посока);
  10. Седалки, които се изместват към пътеката (или минимална ширина на седалката 50 см2);
  11. Тапицерия с плат (облегалка + седалка);
  12. Липса на издатини по пода;
  13. Отделени седалки;
  14. Мрежа за вестници и списания;
  15. Система за климатизиране на въздуха (минимум 300ккал/час/пътник);
  16. Отопление независимо от двигателя, с автоматично регулиране на температурата, функциониращо и при спрял автобус;
  17. Приспособление за отстраняване на влагата:
   - прозорци за пътници – двойно остъкляване,
   - прозорец на водача - двойно остъкляване или електрическо загряване;
  18. Цветни стъкла;
  19. Сенници (щори или странични пердета);
  20. Лампи за четене за всеки пътник;
  21. Озвучителна инсталация: 1 високоговорител за 4 седалки, микрофони за шофьора и екскурзовода, радио-магнетофон или компакт диск;
  22. Място за ръчен багаж вътре в автобуса с мин. височина 15 см (с изключение на долния етаж на двуетажен автобус);
  23. Минимален капацитет на багажното отделение – 150 дм3/пътник;
  24. Защитна облицовка на багажното отделение;
  25. Тоалетна с водно или химическо почистване;
  26. Умивалник;
  27. Хладилник (минимален разполагаем обем - 0,5 дм3 на седалка);
  28. Видео - минимум с 2 монитора;
  29. Колани на приоритетните седалки.

  За контакти:

  тел.: 02/ 958 23 84
  факс: 02/ 958 25 97
  e-mail: 
  bus@aebtri.com

   

  ВАЖНО! 


  Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и АЕБТРИ напомнят, че съгласно разпоредбите на чл. 37 от Закона за автомобилните превози е задължително издаването на багажна разписка за всеки багаж, намиращ се в багажното помещение на превозното средство. Превозването на не придружаван  багаж не се допуска.

  Извадки от Закона за автомобилните превози:

  “Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) Превозвачът задължително издава багажна разписка на пътника за всеки отделен багаж, предаден за превоз в багажното помещение на автобуса.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) Багажната разписка установява принадлежността на багажа към пътника.
  (3) Издаването на разписката не дава право на превозвача да събира допълнителна такса.

  Чл. 38. Билетът и багажната разписка са доказателство за вписаните в тях    данни до доказване на противното.

  ...

  Чл. 41. (1) Превозвачът предава багажите лично на приносителя на багажната разписка. При непредставяне на багажната разписка превозвачът не е длъжен да предаде багажа, покрит от този документ, освен ако са налице доказателства за това.
  (2) Непотърсените багажи се депозират и се съхраняват с грижата на добър търговец от превозвача или от трето лице за сметка на пътника за срок три месеца.”

  Спазвайте разпоредбите от Закона за автомобилни превози и бъдете отговорен превозвач!

   

  Превози на пътници без валидни документи 

     По информация от дирекция “Консулски отношения” в Министерството на външните работи зачестяват случаите, при които извършващи международни пътнически превози автобусни шофьори качват пътници – български граждани, които поради изтекла валидност, изгубване, кражба или друго обстоятелство не разполагат с валиден документ за пътуване (паспорт, лична карта или временен паспорт), с който да преминат през граничните контролно-пропускателни пунктове по маршрута си. Най-често това са български граждани, които искат да се приберат в Република България от някоя държава-членка на ЕС, но при явяване за напускане на Унгария (страна-членка и на Шенген) към Румъния или Република Сърбия биват свалени от автобуса от унгарските гранични власти.
     Отчитайки факта, че задължение изключително на пътуващите е да се уверят, че разполагат с валиден документ за извършване на планираното пътуване преди да тръгнат на път, това неминуемо води до неудобства и допълнително финансово бреме за гражданите. Освен това тези ситуации създават изключително негативен имидж на Република България пред партньорите на страната ни на международно равнище.
    Предвид очакваното по време на коледните и новогодишни празници увеличаване на пътуванията на български граждани от и до различни дестинации  автобусните превозвачи се призовават да ограничат до минимум подобни случаи.

   

   
   
  Полезна информация 
  Препоръки на ИРУ във връзка с автобусния транспорт

  Още >>

   

   
  Полезна информация 
  Облагане на международните превози на пътници с данък върху оборота в Австрия

   Австрия: Облагане с данък върху оборота

   Германия: Облагане с данък върху оборота

              Дания: ДДС при превоз на пътници от чуждестранни автобусни фирми

              Словения: Специален режим по ДДС за извършване на международни случайни автобусни превози

   Хърватия: Регистрация и деклариране на ДДС

   

   
  IRU website