Home
 

  

 

 Препоръчваме използването на браузера Internet Explorer!!!

 

 

 

 

Инициатива на ИРУ и ООН
за борба с корупцията, рушветите и рекета
в автомобилния транспорт

     На 4 февруари в Ню Йорк Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) и Глобалният договор на ООН официално дадоха старт на Глобалната антикорупционна инициатива в автомобилния транспорт. Целта е анонимно да се събере информация от транспортните фирми и професионалните шофьори за случаи на корупционни практики, рекет и събиране на рушвети по пътищата и  границите на петте континента. Това ще помогне да бъдат установявани областите от бизнеса и административните дейности, както и географските региони, които са най-уязвими. Резултатите ще бъдат обобщени в окончателен доклад, който ще даде специфични препоръки за борба с корупцията и ще бъде представен на Деня на ООН за борба с корупцията – 14 декември 2014 г., след което ще бъде изпратен на G20, G8 и Форума в Давос.
Приканваме всеки, който се е сблъсквал с такива практики в автомобилния транспорт, независимо в коя страна и кога се е случило това, да попълни онлайн въпросника на английски (http://www.iru.org/iforms-app?form_id=2011&lng=en&src=html) или руски език (http://www.iru.org/iforms-app?form_id=2011&lng=ru&src=html).

 

 

 

Федералната митническа служба на Русия
разширява действието на незаконните ограничения
за гаранциите ТИР и върху финландско-руската граница

  Към 18.03.2014 г. на сайта на Федералната митническа служба на Руската федерация (ФМС на РФ) беше публикувана информация, че от 0.00 ч на 20 март 2014 г. карнетите ТИР вече няма да се приемат от митническа служба на Торфяновка на финландско-руската граница (Северозападното митническо управление). Това означаваше, че превозвачите, които пътуват през този натоварен гранично-пропускателен пункт между Европа и Русия, вече ще бъдат задължени да осигуряват допълнителни национални гаранции.
На 20.03.2014 г. цитираното по-горе съобщение на сайта на ФМС на РФ не беше активно. По съобщение на сайта на финландските митници, публикувано на 19.03.2014 г., митническия пункт Торфяновка ще приема карнети ТИР до 21.04.2014 г.
Напомняме, че ИРУ препоръчва на автотранспортните фирми, пътуващи до, от и транзит през Русия, да използват Препоръките за титулярите на карнети ТИР на ИРУ, публикувани на сайта на АЕБТРИ, в случай че карнетите ТИР неправомерно не се приемат от руските митнически служители.
При всички положения това ново незаконно решение на ФМС на РФ е директно нарушение на Конвенцията ТИР, както и на няколкото съдебни решения на Висшия арбитражен съд на Русия. Освен това то противоречи на отправените през последните няколко месеца от руското правителство инструкции във връзка със системата ТИР и представлява още един тревожен знак за бизнес климата в Русия.
ИРУ в момента провежда обсъждания с различни руски министерства на всички нива за бързо разрешаване на тази ситуация чрез незабавно възстановяване и дългосрочно продължаване на действието на системата ТИР в Русия.
Напомняме, че горещата линия на ИРУ е на Ваше разположение на телефон: + 41 22 918 20 58 и е-mail: hotline@iru.org на английски, френски и руски език.

 

Среща между АЕБТРИ и OFAE

 

 

    На 21 февруари 2014 г. в Солун се проведе среща между ръководствата на Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) и Гръцката федерация за международен автомобилен транспорт (OFAE). Делегацията на АЕБТРИ бе водена от председателя на Управителния съвет Георги Петърнейчев, а делегацията на OFAE – от президента на организацията Апостолос Кенанидис. Обменена беше информация за превозите под покритието на карнети ТИР, както и за проблемите, които срещат превозвачите от двете страни при извършване на международни превози на товари. АЕБТРИ запозна гръцките си колеги с инициативата за създаване на Балкански транспортен форум, която беше приветствана и подкрепена от президента на OFAE. Двете организации се договориха да си сътрудничат по-тясно и да провеждат съвместни заседания два пъти годишно с цел разглеждане на въпроси от взаимен интерес и трайно разрешаване на проблемите на превозвачите.
 

Среща между Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) и Асоциацията на международните превозвачи на Турция (UND)

 

 

    На 13.02.2014 г. в централата на UND в гр.Истанбул се проведе съвместно заседание на АЕБТРИ и UND в следствие на предложението на генералния секретар на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ), г-н Умберто де Прето за организиране на двустранна среща. Делегациите бяха водени от председателите на управителните съвети на двете асоциации.
    Участниците отбелязаха дългогодишното добро сътрудничество между двете организации, както и при дейността им в рамките на IRU и BSEC-URTA, като предвид настоящата ситуация подчертаха необходимостта от подобряване на комуникацията между тях. Делегациите обсъдиха политиките на Министерството на транспорта, съобщенията и информационните технологии на Република България и Министерството на транспорта, морските въпроси и съобщенията на Република Турция относно действащия разрешителен режим в областта на автомобилните превози на товари. Предвид възникналата ситуация с обмена на разрешителните между България и Турция и исканията на превозвачите двете делегации се съгласиха, че е възможно да бъдат започнати разговори в посока на либерализация на превозите.
    По искане на АЕБТРИ бяха обсъдени възможностите за разрешаване на проблема, свързан с определянето на вида на превозите от страна на турските контролни органи въз основа на фактурата, която не е транспортен документ.
    С цел укрепване на сътрудничеството и избягване на подобни ситуации в бъдеще АЕБТРИ и UND се договориха да провеждат съвместни заседания на всеки шест месеца, за да обсъждат въпроси от взаимен интерес. Решено беше с цел да съдействат на компетентните органи асоциациите да ги информират за резултатите от проведените двустранни срещи, както и да се осъществява незабавен директен контакт по телефона за разрешаване на спешни случаи и проблеми на български и турски превозвачи.

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

от Управителния съвет (УС) на Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ),
приета на извънредно заседание, проведено на 10.02.2014 г.

 

Като взе предвид                                                                 
 

създалата се обстановка на граничните пунктове с Република Турция в резултат на обезсилването на 15 хиляди разрешителни, изпратени от България на Република Турция за 2014 г.
 

огромните загуби, които търпят българските превозвачи, 

 

писмото на генералния секретар на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) до турската и българската асоциации за международни превози,
 

липсата на отговор от турската страна на искането на АЕБТРИ за незабавна среща,
 

изразената готовност за протест и блокиране на граничните пунктове от страна на малките превозвачи,

 липсата на информация за обезсилване на разрешителните от страна на ИА “Автомобилна администрация”, в резултат на което стотици автомобили са блокирани повече от 10 дни на границата,
 

сигналите за нарушения диалог с браншовите организации от страна на ИА “Автомобилна администрация”, заместен с разговори директно с фирми

 

УС на АЕБТРИ

 

информира генералния секретар на ИРУ, че все още няма реакция от турската асоциация за спешна среща, а на пунктовете са блокирани стотици български и турски превозвачи повече от 10 дни;

предлага на Министъра на транспорта, информационните техно-логии и съобщенията да потърси отговорност от виновните за неин-формирането на браншовите организации (своевременно) в т.ч. и АЕБТРИ за предупреждението от турската администрация да обяви невалидност на дадените разрешителни (в резултат на което са бло-кирани стотици автомобили на границата), както и за нарушения диа-лог с национално признатите браншови организации и директните обсъждания на проблемите с отделни фирми;

изразява недоумение, че до момента все още не са решени проблемите с ЕКМТ/СЕМТ разрешителните от Международния транс-портен форум и не са предприети мерки спрямо турските митнически власти, нарушаващи правилата на ЕКМТ/СЕМТ;

заявява, че не е в състояние да повлияе на превозвачите, които са в готовност за протест и блокиране на границата;


счита, че не е достатъчна активността на автомобилните админи-страции за своевременно определяне на квотите разрешителни през следващите години;


настоява двете страни да разгледат и решат напълно да се либерализира режимът на автомобилните превози. С участието на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията да се проведе спешна среща с правителството днес, 10.02.2014 г. за информиране за състоянието и готовността целият бранш да се присъедини към протестите, ако не се вземат спешни мерки.

   

 

 

Информация
относно проблема с разрешителните за превоз на товари
между България и Турция

     В областта на автомобилния транспорт двустранните отношения са регламентирани от Спогодбата между Народна република България и Република Турция за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана в Анкара на 16 април 1977 г. Съгласно спогодбата компетентните органи определят годишен контингент от разрешителни. 
     За последен път контингентът от разрешителни между двете страни, който се разменя на реципрочна основа, е договорен през 2012 г., както следва по видове и количества: 
     - транзитни разрешителни – 250 000 бр. 
     - „празен-пълен” – 17 500 бр.
     - двустранни „пълен-пълен” – 32 000 бр. 
     - за/от трета страна – 1 100 бр.
     В случай че и двете страни са съгласни с този контингент, съгласно установената практика той се счита и за предварителен контингент за следващата календарна година. По настояване на българската страна по време на двете заседания на Смесената българско-турска комисия по международен автомобилен транспорт, проведени през месец септември 2013 г. (3-4 септември 2013 г. в гр. Анкара и 17-18 септември 2013 г. в гр. София), в дневния ред бе включен въпросът за определяне на контингента от разрешителни за 2014 г., поради това че същият не отговаря на реалните потребности на превозвачите. И двете срещи са приключили без да бъдат подписани протоколи и съответно без да бъде определен контингентът от разрешителни за 2014 г.
     През месец ноември 2013 г. българската страна отново постави въпроса за провеждане на среща във възможно най-кратък срок, на която да бъде определен броят на разрешителните за 2014 г. По своя инициатива през ноември 2013 г. турската страна изпрати част от разрешителните, договорени през 2012 г., както е видно по-долу: 
     - транзитни разрешителни – 5 000 бр. 
     - „празен-пълен” – 8 750 бр.
     - двустранни „пълен-пълен” – 16 000 бр. 
     - за/от трета страна – 550 бр.  
   Спазвайки принципа на реципрочност, българската страна предостави същото количество разрешителни, като за пореден път отбеляза, че тези разрешителни представляват предварителен контингент за 2014 г., като окончателен не е договарян. В знак на добронамереност на 20.01.2014 г. българската страна предостави още 10 000 бр. транзитни разрешителни за нуждите на турските превозвачи.
     Турската страна информира, че при непредоставяне на половината от договорените през 2012 г. транзитни разрешителни в срок до 30.01.2014 г. едностранно ще обяви за невалидни предоставените разрешителни за българските превозвачи, както и че среща може да се проведе единствено, при условие че българската страна й предостави тази бройка. Като ответна мярка българската страна обяви за невалидни разрешителните за турските превозвачи, считано от 00:00 ч. на 01.02.2014 г.
      Източник: ИА “Автомобилна администрация”

 


Снимка:www.prezident.bg

От 2 до 4 декември 2013 г. на посещение в България бе новият генерален секретар на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) – Женева, Умберто де Прето. Той беше приет от президента на Република България – Росен Плевнелиев, с когото обсъдиха значението на автомобилния транспорт за развитието на съвременните логистични процеси и икономиката като цяло. Дискутирана беше необходимостта от държавна подкрепа за сектора, включително чрез изграждането и поддържането на модерна пътна инфраструктура.
Г-н де Прето посети и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Данаил Папазов, с когото бяха проведени разговори по актуални въпроси в областта на развитието на автомобилните превози. На срещата бе подписан тристранен Меморандум за разбирателство за изграждане на сътрудничество в областта на професионалната квалификация в автомобилния транспорт между МТИТС, АЕБТРИ и ИРУ.
Генералният секретар на ИРУ беше приет също така от директора на Агенция “Митници” – Павел Тонев, с когото бяха проведени разговори от взаимен интерес, свързани с режима ТИР, включително във връзка с актуалната информация за прилагането на Конвенцията ТИР в Русия.
Във всички срещи взеха участие и Георги Петърнейчев, председател на Управителния съвет и Пламен Цалков, генерален директор на АЕБТРИ.


Снимка:www.mtitc.government.bg

 

 

Актуално за системата ТИР в Русия

На 30 ноември 2013 г. Федералната митническа служба на Руската федерация (ФМС на РФ) официално уведоми гарантиращата асоциация по режима ТИР в Русия – АСМАП за продължаване действието на двустранното им споразумение до 1 юли 2014 г. В съответствие с Конвенцията ТИР на тази база руските митнически власти би следвало да продължат да приемат карнетите ТИР на руските граници без допълнителни изисквания.
В разрез с горното обаче на 2 декември 2013 г. ФМС на РФ публикува съобщение, съгласно което незаконните ограничения по отношение на Конвенцията ТИР продължават да се прилагат в Централното, Южното, Северно-Кавказкото, Поволжското, Уралското, Сибирското и Далекоизточното митнически управления, в митниците на летищата Домодедово, Шереметиево и Внуково, както и в Псковската, Себежската и Кингисепската митници към Северозападното митническо управление. Същевременно се потвърждава, че карнетите ТИР се приемат във Виборгската, Карелската и Мурманската митници към Северозападното митническо управление.
Продължават усилията за трайно разрешаване на проблемите в Русия, като ще ви информираме своевременно за развитието на ситуацията.

 

ГОРЕЩА ЛИНИЯ за проблеми в Турция:
02 958 10 56, 0888361543, е-mail:
trans-info@aebtri.com

 

  Във връзка с възникналото напрежение след приемането на Наредба № 68 за изменение на таксите в Турция и с цел да се създаде организация за своевременна ответна  рeакция АЕБТРИ откри ГОРЕЩА ЛИНИЯ, на която превозвачите се приканват да съобщават за проблеми вследствие прилагането на новото законодателство в Турция, както и за всякакви други затруднения,  свързани с прилагането на правилата за използването на разрешителните режими и на международните конвенции и спогодби при  извършването на автомобилните превози на територията на Турция.

 

Резюме на допълнителните препоръки, изготвени от ИРУ, към титулярите на карнети ТИР за защита на техните права във връзка с незаконните мерки, предприети от ФМС на РФ по отношение прилагането на Конвенцията ТИР на територията на Руската федерация, можете да намерите в рубрика “Горещи новини” на ТРАНС-ИНФО.

 

РУСКИ МИТНИЦИ

Съгласно информация, публикувана на сайта на Федералната митническа служба на Русия (ФМС на Русия) незаконни ограничения за гаранциите ТИР:
- се прилагат от 12 ноември за митническите учреждения на подчинение на Централното митническо управление;
- ще се въведат от 19 ноември за Псковската, Себежската и Кингисеппската митници, подчинени на Северозападното митническо управление.
Предвижда се от 1 декември 2013 г. неправомерните мерки за изискване на допълнително обезпечение на превозите ТИР да се прилагат в цяла Русия за стоки, които се внасят на територията на Митническия съюз (Русия, Беларус, Казахстан).
Напомняме, че ИРУ настоятелно препоръчва всички превозвачи, пътуващи до, от и транзит Русия, да използват Препоръките за титулярите на карнети ТИР на ИРУ, в случай че обработката на карнети ТИР незаконно се отказва от някои руски митничари.
***   ***   ***  
По информация на Международния съюз за автомобилен транспорт
към 28.10.2013 г. Федералната митническа служба на Руската федерация прилага мерките за допълнително обезпечение на превозите ТИР за митници Шереметиево, Домодедово и Внуково, както и за митническите учреждения, които са на подчинение на:
-
Северно-Кавказкото митническо управление;
- Южното митническо управление;
- Приволжския митнически регион (към който се отнасят регионалните митнически учреждения Башкортостан, Нижегород, Оренбург, Перм, Самара, Саратов, Татарстан, Уляновск и Приволжска оперативна;
- Уралската митница (към която се отнасят регионалните митнически учреждения Челябинск, Ханти-Мамсийск, Колцово, Магнитогорск, Тюмен, Уралска оперативна, Ямало-Ненец и Екатеринбург);
- Сибирската и Далекоизточната митници.
При проблеми с използването на карнети ТИР при превози от, до и през територията на РФ, ИРУ съветва титулярите на карнети ТИР да използват публикуваните препоръки.
Телефон на горещата линия на ИРУ: +41 22 918 20 58 (английски, руски и френски)
Е-mail на горещата линия:                 hotline@iru.org

***   ***   ***  
Препоръки за титулярите на карнети ТИР на ИРУ относно възможното прилагане на Решение № 01-11/28474 от 4 юли 2013 г. на Федералната митническа служба на Руската федерация (ФМС на РФ), налагащо предоставянето на допълнителни гаранции при превози под покритието на карнети ТИР
- Препоръки
- Образец на заявление

***   ***   ***  
Допълнително обезпечение при превози под покритието на карнети ТИР в Русия

                             

 
IRU website TIF website