Home
 

  Оценка на въздействието на регламентите на ЕС за достъпа до професията автомобилен превозвач и достъпа до пазара на международни автомобилни превози

Консултантската фирма Ricardo-AE е натоварена от Европейската комисия (ЕК) да извърши проучване на въздействието на Регламент 1071/2009/ЕО за достъпа до професията автомобилен превозвач и на Регламент 1072/2009/ЕО за достъпа до пазара на международни автомобилни превози.

Целта на изследването е да осигури по-добро разбиране за реалното влияние (очаквано и непредвидено), което оказват на практика двата регламента, и доколко са постигнати поставените с тяхното приемане цели. Резултатите от него ще послужат на ЕК да определи своя подход при предстоящата ревизия на регламентите, както и при всички бъдещи действия, свързани с регулирането на пазара на автомобилни превози в ЕС.

Като част от проекта консултантската фирма извършва проучване на становищата на всички заинтересовани страни за въздействието на регламентите, на разпоредбите за каботажа, извършването на контрола и тяхната хармонизация в целия ЕС.

AEBTRI беше помолена да разпространи въпросника, предназначен за превозвачите на товари и спедиторите, който може да бъде попълнен на английски език в Интернет на следния линк: https://www.surveymonkey.com/s/Haulage-EN в срок до 17 април 2015 г.

Призоваваме превозвачите да попълнят и изпратят въпросника, за да може становището им да бъде взето предвид при вземането на решения за бъдещето на пазара, на който извършват своите икономически дейности.

 

 

 

 

 

 

ЦЕНИ НА КАРНЕТИТЕ ТИР                                            

 
Във връзка с увеличения курс на швейцарския франк ръководството на АЕБТРИ проведе срещи с Международния съюз за автомобилен транспорт и със сродните асоциации. Беше постигнато споразумение, като ИРУ въведе временна мярка за отстъпка от стойността на карнетите ТИР.
     В резултат на предприетите действия от 16.02.2015 г. АЕБТРИ намалява цената на карнетите ТИР, както следва:
  4-листов карнет ТИР -  94 лв.;
  6-листов карнет ТИР - 124 лв.;
14-листов карнет ТИР - 162 лв.;
20-листов карнет ТИР - 165 лв.

 

Законът за минималната заплата в Германия няма да се прилага при транзитните превози

Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) информира, че днес компетентните органи на Германия са направили официално съобщение, че Законът за минималната заплата в Германия няма да се прилага при транзитните превози, извършвани от чуждестранни превозвачи, до изясняването на евентуално противоречие със законодателството на Европейския съюз (което се очаква да стане през лятото на 2015 г). Законът остава в сила за каботажните превози, както и за международните превози с товарен или разтоварен пункт на територията на Германия.

 

Нови цени (с ДДС) на доставяните от Швейцария материали, свързани с категоризацията на автобусите по Системата за международна класификация на автобусите за туризъм, в сила от 01.02.2015 г.:
-
табели - 96 лв.;
- стикер валидност - 48 лв.;
- удостоверение - 8,40 лв.

 

Прес-съобщение на ИРУ

CP/GE3323/JEB                                                    №1232 – 28 януари 2015
 
ИРУ призовава за незабавен мораториум върху прилагането на германската минималната работна заплата в международния автомобилен транспорт

ИРУ призовава германските власти да предприемат действия във връзка с признанието на канцлера Меркел за проблеми на германския закон за минималната заплата по отношение на  международните превозвачи и незабавно да наложат мораториум върху прилагането му. Страните-членки и Европейската комисия трябва да подкрепят мораториума до осигуряването на правна сигурност и практически разяснения за превозвачите.
 
  Брюксел – Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) призовава германските власти незабавно да наложат мораториум върху прилагането на влезлия в сила от 1 януари 2015 г. нов германски закон за минималната заплата за международните превозвачи, след признанието на канцлера Меркел за възникналите проблеми по време на речта й вчера на новогодишния прием на градската организация на Християндемократическия съюз в Грайфсвалд.
 
ИРУ призовава също страните-членки и Европейската комисия (ЕК) да подкрепят мораториума върху прилагането на изискванията на закона за минималната заплата за международните превози на пътници и товари, включително за транзитните превози или международните превози с товарен или разтоварен пункт в Германия.
 
Майкъл Нилсен, генерален представител на ИРУ в ЕС, каза: “Съгласно тълкуването на германските власти, новият закон се отнася за всички превози в Германия, дори когато товарен автомобил просто преминава транзит през страната за няколко часа. Не е приемливо германските власти да налагат глоби до 500 000 евро, когато няма законова яснота и не е предоставена никаква практическа информация.”
 
ИРУ, европейските институции и страните-членки не бяха уведомени за този закон, нито за задълженията, които той налага на предприятията преди влизането му в сила. Много малко информация е обществено достъпна на друг език, освен на немски, като дори в информацията на немски език липсват детайли; процедурата по регистрирането е неефективно и излишно утежнена и предоставя само един номер на факс, на който фирмите могат да регистрират шофьорите си. Редица въпроси от практическо естество остават без отговор, като например как точно да се направят изчисленията на минималната заплата за шофьорите, работещи за транспортни предприятия, регистрирани извън Германия.
  Трябва също да се признае, както многократно беше заявявано от Европейските институции и Европейския съд, че Директивата за командироване на работници е приложима само за ограничен брой случаи на договорни отношения в международния автомобилен транспорт.
 
Господин Нилсен добави: “ИРУ се свърза още миналата година с германските министерства на финансите, труда и транспорта и изрази загриженост относно липсата на налична практическа информация и призова германските власти да наложат мораториум върху решението германския закон за минималната работна заплата да бъде прилаган за международните автомобилни превози. ИРУ приветства признанието на канцлера Меркел за проблемите, които вече бяха изтъкнати от нас.”
 
Освен това ИРУ се обърна към комисарите по заетостта и транспорта и Генералната дирекция по мобилност и транспорт. В отговор, ЕК започна детайлно проучване на новия германски закон и инициира предварителна процедура преди налагане на санкции (EU pilot) с краен срок за отговор от страна на германските власти 21 февруари 2015 г. ИРУ приветства тази стъпка и е в постоянен контакт с други представители на страните-членки в ЕС.
 
По инициатива на ИРУ отражението на германската минимална работна заплата ще бъде дискутирано по време на извънредната среща на Международния транспортен форум (ITF) по автомобилен транспорт на 5-6 февруари 2015 г. в Париж. ИРУ призовава членовете на  ITF да подкрепят призива за мораториум.
  Господин Нилсен каза в заключение: “ИРУ призовава Германия, всички останали страни-членки и Европейската комисия за осигуряване на съответствие с европейското законодателство и за предоставяне на достатъчна информация на международните автомобилни превозвачи, както и за разумен период на адаптиране преди въвеждане на мерки с такова силно въздействие върху транспортния бранш”.
 

Скокът на швейцарския франк ще засегне цените на карнетите ТИР

 На финансовите пазари швейцарският франк от години поддържа реноме на традиционна “защитена зона” за инвеститорите. В разгара на дълговата криза в еврозоната през 2011 г. националната швейцарска банка въведе ограничение за стойността на франка от 1,20 спрямо еврото, за да спре поскъпването на националната си валута. Тогава еврото се обезценяваше, а поскъпващият франк се оказа сериозен проблем за швейцарските износители, които трябваше значително да понижат цените си, за да останат конкурентоспособни на международните пазари. Само допреди няколко дни ръководството на централна банка на Швейцария продължаваше да твърди, че наложеният лимит е основополагащ за паричната политика в алпийската държава. В края на миналата седмица обаче неочаквано ограничението бе премахнато и швейцарският франк буквално за часове поскъпна рязко спрямо единната европейска валута (с около 30 %) и долара (с около 25 %).
 АЕБТРИ извършва разплащанията по карнетите ТИР в швейцарски франкове, поради което курсът на швейцарския франк е от изключително значение. По принцип политиката на асоциацията е насочена към запазване на цените на карнетите възможно най-дълго, за да може превозвачите да планират разходите си дългосрочно. За съжаление при такава рязка промяна запазването им  е невъзможно. Във връзка с това УС на АЕБТРИ определи нови цени на карнетите  от 26.01.2015 г., както следва:
 Карнет ТИР - 14 листов: 172 лв
 Карнет ТИР - 6 листов:   134 лв
 Карнет ТИР - 4 листов:     98 лв.

Германия: Минимална работна заплата

На 19-и януари 2015 г. АЕБТРИ изпрати писмо до Европейската комисия по повод въведената в Германия минимална работна заплата, текста на което можете да изтеглите на български и на английски език.

Приканваме превозвачите да изразят несъгласието си с прилагането на тези разпоредби за международния автомобилен транспорт. За целта може да напишат писмо до компетентните еврокомисари, като който желае може да използва изцяло или частично следните текстове, които да допълни с аргументи от личната си практика:
- текст на български език;
- текст на английски език;
 
 или да попълнят формуляра на Европейската комисия за оплаквания, свързани с предполагаеми нарушения на правото на ЕС:
- http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/complaint_form_bg.htm;
 
- http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/complaint_form_en.htm
 
Възможно е да се изпрати писмо или да се попълни и изпрати формулярът и на български език, но ако го изпратите на английски, няма да се губи време за превод от служителите на ЕК.

* * * * * * *

   Напомняме на превозвачите, че от 1.1.2015 г. в Германия беше въведена минимална работна заплата от 8,50 евро на час. Компетентните власти в Германия прилагат изискванията на новия Закон за минималната заплата (Mindestlohngesetz) както спрямо немските, така и спрямо чуждестранните превозвачи, извършващи каботажни и/или международни превози до/от и транзит през територията на Германия.
 Основни задължения на превозвачите, които трябва да бъдат изпълнени, за да се избегнат предвидените изключително високи глоби:
    1. Към момента най-неотложното е да не се допуска влизането в Германия на шофьор на товарен автомобил или автобус, без за него да е изпратено съответното уведомление до немските митници. За целта се използва формуляр, който се намира на следния сайт:
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Meldungen-bei-Entsendung/meldungen-bei-entsendung_node.html
Формулярът, който трябва да използват превозвачите, може да бъде намерен в дясното меню на екрана в рубриката "Formulare zum Thema" под номер "033037 (mobil)". Той е в интерактивен pdf формат и се попълва директно онлайн. След това се разпечатва и се изпраща на факс: +49 (0) 221 964 870 в Bundesfinanzdirektion West, Кьолн преди началото на първия превоз на немска територия, т.е. може и в същия ден, но преди шофьорът да е влязъл в Германия.   Формулярът се състои от 2 страници и всички полета трябва да бъдат попълнени на немски език, като на страница 1 трябва да се положи подпис и под двете декларации!!! Като доказателство за навременно изпращане на формуляра трябва да се съхранява протоколът за изпратените съобщения от факс-апарата. Уведомлението може да съдържа всички превози за период до 6 месеца, независимо дали шофьорите ще бъдат през целия посочен период на немска територия или само през част от този период. Така че превозвачът може да изпрати списък с имената на всички свои шофьори, които евентуално ще извършват превози до/от, транзит през или в Германия, например през периода 30.01.2015 - 30.07.2015 г. и по този начин ще бъдат покрити всички превози между тези дати. Впоследствие при поискване трябва да бъдат изпратени документите за реално извършените превози. Не се изисква при превозите шофьорите да носят допълнителни документи, свързани с прилагането на този закон, а само документ за самоличност (паспорт или лична карта). При проверка на пътя по данните от документа за самоличност контролните органи ще проверяват дали са подадени изискващите се данни за съответния шофьор. Затова в уведомлението, което се подава, имената на шофьорите трябва да се изписват на латиница така, както са записани в документите им за самоличност.
    За улеснение на превозвачите предоставяме само с информативна цел неофициален превод на български език на формуляра:
- страница 1;
- страница 2.
 
Превозвачите на пътници и товари са освободени от задължението да уведомяват при настъпили промени в план-графика. 
 Неизпращане на формуляра или несвоевременното му изпращане, или изпращане на формуляр с неверни или непълни данни се счита за нарушение, което се санкционира с глоба до 30 000 евро. 
    2. Работодателят е длъжен да води записи за работното време на своите работници на немска територия най-късно до края на седмия календарен ден след деня, в който е извършена работата, и да съхранява тези записи най-малко 2 години.  Записите, които трябва да правят превозвачите, може да съдържат само продължителността на дневното работното време на шофьорите (без да се посочва начало и край на работното време). Прекъсванията, дневните и седмичните почивки не се включват - за тях не се водят записи и не се дължи минимална работна заплата.
    3. Работната заплата от най-малко 8,50 евро на час се дължи само за часовете, изработени на територията на Германия. Тази заплата трябва да бъде платена най-късно в последния работен ден на банките от месеца след извършването на превоза.
   4. Превозвачите трябва да съхраняват на адреса, който са посочили във формуляра  (възможно е извън Германия), следните документи: трудовите договори на шофьорите, записите на работното им време, отчетите/начисленията на работните заплати, доказателствата за реално извършените плащания на заплатите. При поискване от немските компетентни органи тези документи, преведени на немски език, с данни за действително извършените превози през планирания период, както и за съответния им заявител (товародател/спедитор), трябва да се изпратят в Германия.
     5. Полезни контакти
     Създадени са информационни центрове, които да отговарят на различни въпроси по темата както към немското Министерство на труда и социалните въпроси (https://www.bmas.de/DE/Service/Buergertelefon/inhalt.html), така и към немските митници (https://www.zoll.de/EN/Service/Enquiries/enquiries_node.html).
      Горещ телефон за въпроси - Германия: от понеделник до четвъртък от 8:00 до 20:00 ч - +49 (0)30 60280028.

            

 

Холандия: Няма да се въвеждат глоби за ползване на нормалната седмична почивка в превозното средство

     По информация на асоциацията на превозвачите TLN холандските компетентни органи са потвърдили, че няма да въвеждат глоби за шофьори, които ползват своята 45-часова седмична почивка в кабината на автомобила. При проверките на пътя в страната ще продължи да се установява дали всички изискващи се почивки са били действително ползвани, а не местоположението на шофьора по време на почивките му. 
  

Белгия: Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) е получил следните отговори от белгийското министерство на транспорта за прилагането на практика на забраната за ползване на нормалната седмична почивка в превозните средства:

     1. Как точно трябва да се интерпретира разпоредбата: „задължителната нормална седмична почивка на борда на превозното средство в момента на проверката"? Ще се констатира нарушение, когато шофьорът прекарва целия период от 45 часа в кабината, или ще има някаква преценка от контролния орган? 
     Отговор: Когато при проверка на шофьор, който в момента ползва почивката си в превозното средство, бъде установено, че по данни на тахографа предишната му почивка е била намалена седмична почивка, се счита че шофьорът е в нарушение, тъй като след намалена седмична почивка той трябва да ползва нормална седмична почивка, а нейното ползване не е разрешено на борда на превозното средство.
     2. Контролните органи ще оценяват ли нормалните седмични почивки, които са ползвани през 28-дневния контролен период, т.е. извън момента на проверката? Ще бъде ли изисквано доказателство за мястото, където е ползвана нормалната седмична почивка? Ако да, какви – фактури от хотел, декларации от приятели/ от семейството или други? Как контролните органи ще оценяват ситуациите, при които се представи удостоверение от работодателя за седмичната почивка на водача?
     Отговор: Ползването на нормалната седмична почивка на борда на превозното средство трябва да бъде констатирано от контролните органи. Нарушение може да бъде установено само по време на извършването му („in flagrante delicto”). Впоследствие контролните органи не могат да изискват доказателства, че шофьорът не е ползвал своята нормална седмична почивка на борда на превозното средство след. Удостоверение от работодателя няма да бъде изисквано в рамките на контрола на времето за почивка, ползвано на борда на превозното средство.
     3. Как контролните органи ще действат в ситуация, когато има ръчно въведени данни в тахографа?
     Отговор: Практиките на контролиране няма да се променят по отношение на този въпрос.
     4. Безопасността на движението може да бъде изложена на риск, ако за целите на контрола шофьорите бъдат притеснени, докато ползват седмичната си почивка. Как контролните органи ще гарантират, че няма да нарушат при проверката намалената седмична почивка на шофьора?
     Отговор:    Съгласно Регламент 561/2006 проверките са задължителни и целят прилагането на регламента. Те са наложени от европейския законодател, който е и автор на регламента, и се считат за необходими за постигане на поставените цели.
     5. Сигурността на шофьора и товара също трябва да бъдат взети предвид – има опасност от нападения  или кражби в неосигурени зони.
     Отговор:  Съгласно Регламент 561/2006  „седмична почивка“ означава седмичен период, през който водачът може свободно да разполага със своето време и включва „нормална седмична почивка“ и „намалена седмична почивка“.
     От това определение произлиза, че ако през определен период от време шофьорът е отговорен за задачи като тази да осигури безопасността на превозното средство и неговия товар,  този период не може да бъде счетен като почивка, защото шофьорът не може свободно да разполага със своето време. Този период може да бъде описан като „период на разположение“ или дори „на друга работа“.
     Естествено човек може да разбере, че предприятията искат да защитят своите шофьори, товари и автомобили по най-добрия начин, на който са способни. Предприятията са свободни да организират превозите така, че разходите да бъдат намалени, доколкото са спазени нормативните изисквания. Превозите може да бъдат организирани така, че да не бъде извършено нарушение. Превозните средства може да бъдат паркирани в сигурни паркинги. Би било полезно да се повиши осведомеността на доставчиците на логистични услуги и мениджърите на инфраструктурата по този въпрос, така че сигурността в паркингите да бъде повишена в бъдеще.
     За сметка на това не е ясно как ползването на почивката в хотел може да навреди на сигурността на шофьора.
     Освен това има обучение, занимаващо се специално със защитата на шофьорите и товарите от насилие и кражби  в рамките на сертифицирането за професионална компетентност. Трябва също да се напомни, че в тази рамка мисията на публичните власти се простира, преди всичко върху социалната защита на шофьорите и повишаване на безопасността на движението по пътищата за всички участници в него.
     6. Пратки, които се превозват на температурен режим – трябва да бъдат предпазени от неразрешено регулиране на температурата. Как контролните органи ще оценят ситуация, при която шофьорът ще трябва да напусне хотела, за да провери ремаркето, това ще бъде ли определено като прекъсване на почивката?
     Отговор: Фактически този въпрос, както и предишният, не засяга белгийската мярка, а общото прилагане на Регламент 561/2006. Регламентът не предвижда шофьорът да прекъсва почивката си, за да гарантира сигурността на товара. Регламентът определя, че почивка е налице, когато шофьорът свободно разполага със своето време, което не е така, когато той е отговорен да наглежда товара. Би било полезно да се повиши осведомеността на доставчиците на логистични услуги и мениджърите на инфраструктурата по този въпрос, така че сигурността и обслужването в паркингите да бъдат подобрени в бъдеще. (Виж и т. 5)
     7. Ако в повечето случаи чуждестранни автомобили ще бъдат обект на тези проверки,  има опасност от дискриминация. Как ще бъдат проверявани или избирани превозните средства?
     Отговор:  Мярката се прилага за всички шофьори, ползващи нормална седмична почивка на белгийска територия. Затова няма абсолютно никаква дискриминация, основана на националността на шофьора или предприятието.
Проверките на пътя не са насочени въз основа на регистрационните номера, а на категориите превози в зависимост от присъщото им ниво на риска.

 

 

   

 

 Допълнителната информация във връзка със забраната за ползване на  нормалната седмична почивка в автомобила:

 

1. Информация, предоставена от френската асоциация на превозвачите FNTR, резюмираща основните елементи на новия закон във Франция, насочен срещу "социалния дъмпинг и нелоялната социална конкуренция".

 

2. Писмо на Европейската комисия до Международния съюз за автомобилен транспорт (IRU)


 

 Франция санкционира ползването на нормалните седмични почивки на борда на ПС

     На 11 юли 2014 г. във Франция е обнародван закон, съгласно който превозвач, който не създаде условия шофьорите му да ползват нормалните седмични почивки извън кабината на автомобила, се санкционира с една година затвор и глоба в размер на 30 000 евро. Законът е влязъл в сила на 12 юли 2014 г. До момента няма допълнителна информация как ще се извършва контролът и как ще се прилагат санкциите.

Мерки срещу ползването на нормалната седмична почивка
в превозното средство

     Както вече съобщихме, с Кралски указ от 19 юни 2014 г. Белгия въведе глоба от 1800 евро, ако водач ползва нормалната си седмична почивка в автомобила. На 6 май 2014 г. френският сенат одобри законопроект № 397 от 2013 г., в който се предвижда въвеждането на такава забрана и във Франция със заложена глоба при нарушение до 30 000 евро и 1 година лишаване от свобода.
     АЕБТРИ полага усилия както да следи развитието на случая, така и да защити интересите на българските международни превозвачи. На 02.06.2014 г. асоциацията изпрати писмо до ИА "Автомобилна администрация", с което обърна внимание на българските компетентни органи към проблема, който засяга всички български транспортни фирми, извършващи международни превози на територията на ЕС, и помоли за тяхната намеса за защита на интересите на превозвачите.  АЕБТРИ представи становището си срещу тези мерки и негативните последици от тях за сектора в рамките на Конференцията на Euro Contrôle Route (ECR), проведена в София на 18 юни 2014 г. Представител на АЕБТРИ постави въпроса и на заседанието на Комитета за социален диалог в сектор автомобилен транспорт на ЕС, състояло се в Брюксел на на 4 юли  2014  г. с искане за получаване на конкретна информация за извършването на контрола на забраната, която вече е в сила в Белгия - дали се контролира само в момента на проверката или за предходните 28 дни, какво доказателство трябва да се представя, има ли достатъчно и кои са подходящите паркинги в засегнатите страни и т.н. На 7 юли АЕБТРИ изпрати официално писмо до Сим Калас, зам.-председател и комисар по транспорта на ЕС, изразявайки аргументирано категорично несъгласие с подобно тълкуване и прилагане на регламента и настоявайки за спешни  мерки за  спиране на опитите за разширяване на обхвата на регламента на национално ниво и въвеждане на правила и санкции с пагубни последици за автомобилния транспорт.  
    По последни данни френският законопроект, въвеждащ забрана за ползването на нормалната почивка на водачите  в автомобилите, още не е приет. След приемането му има голяма вероятност законът да бъде предаден на Конституционния съд, което би могло да забави влизането му в сила. Френските контролни органи в автомобилния транспорт не разполагат или разполагат с много ограничена информация относно тази инициатива. Като цяло те възнамеряват да насочат проверките към автотранспортни предприятия, които планират превозите си по начин, при който прекарването на нормалните седмични в кабината на автомобила е неизбежно за водача му. Към този момент е неясно как това би се  прилагало на практика към чуждестранните превозни средства, извършващи превози на френска територия. Европейската комисия (ЕК) е инициирала процедура срещу Франция по проекта EU Pilot (изискване за предоставяне в съкратени срокове на предварителна информация преди да започне процедура за нарушение съгласно чл. 258 от ДФЕС) във връзка с пропорционалността на предвижданите санкции, като е изискала от френските компетентни органи да представят информация за подготвяните мерки и обосновка на предложените тежки санкции. 
    Секретариатът на ИРУ е влязъл във връзка с белгийското министерство на транспорта, откъдето са дали указание по отношение на процедурата по санкциониране на нарушителите. Потвърдено е, че глобата на мястото на откриване на нарушението е 1800 евро. В случай че тя не се заплати незабавно, контролните органи могат да блокират превозното средство, да изискат подлежащ на възстановяване депозит или, ако глобата не бъде заплатена в срок от 96 часа, да конфискуват превозното средство. При това положение може да се заведе съдебно дело, като при решение за виновност глобата може да достигне 60 000 евро.  Освен това на 12 юни 2014 г. Сeкретариатът на ИРУ е изпратил официално искане до Генерална дирекция "Мобилност и транспорт" на ЕК за правно становище по прилагането на чл. 8, т. 8 от Регламент 561/2014 г.: "По желание на водача дневните почивки и намалените седмични почивки извън базата могат да бъдат ползвани в превозното средство, доколкото то разполага с подходящи условия за спане за всеки водач и превозното средство е неподвижно.", което досега не е получено.
     ИА "Автомобилна администрация" е протестирала срещу мерките за забрана за ползване на нормалната седмична почивка на борда на автомобила и е поискала конкретна информация за извършването на контрола в Белгия на заседанието на Комитета по автомобилен транспорт към ЕК, състояло се на 30.06.2014 г. в Брюксел. Представителят на белгийските компетентни органи е обяснил, че проверки се извършват само на място в автомобилите по време на ползването на почивките на водачите, а допълнителни документи не се изискват. В последствие тази информация е потвърдена и по имейл. Протоколът от заседанието още не публикуван.
АЕБТРИ ще продължава да следи развитието на събитията и своевременно ще уведомява превозвачите за настъпили изменения.

Представяне на книгата "Всеки живот си заслужава"

 

 

     На 22 май 2014 г. от 11 ч в Гранд хотел „София” беше представена книгата „Всеки живот си заслужава” – сборник от изказвания на специалисти по безопасност на движението по пътищата, артисти, спортисти и певци в предаването „Споделена отговорност” на радио „Фокус”. Съставители са инж. Алекси Кесяков, секретар на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата (ДОККПБДП) и инж. Койчо Русев, член на УС на АЕБТРИ и председател на Съюза на организациите в автомобилния транспорт и Националната транспорта камара.
    Зам.-министър Йордан Грамов прочете поздравителен адрес към съставителите и издателите от зам.-министър-председателя, министър на вътрешните работи и председател на ДОККПБДП Цветлин Йовчев. Приветствие отправи и зам.-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Антон Гинев. Владимир Тодоров – председател на Българска асоциация на пострадали при катастрофи, връчи грамоти за изключителен принос към безопасността на движение по пътищата на двамата съставители и издателите – АЕБТРИ и агенция “Фокус”.
    Сред присъстващите бяха дългогодишни радетели за подобряване на безопасността на движението: бившият транспортен министър инж. Кирил Ерменков, председателят на “Българския червен кръст” Христо Григоров, Георги Петърнейчев – председател на УС на АЕБТРИ, Алекси Стратиев – експерт по безопасността на движението и бивш началник на отдел „Пътна полиция”, главен комисар Антон Антонов – началник отдел „Пътна полиция”, изпълнителният директор на „Автомобилна администрация” Димитър Ганев, автори на включените в книгата коментари и др.
 

 

За фирми, превозващи опасни товари

Моля да участвате в анкета за превозвачите на опасни товари, свързана със системата еCall. (кликнете върху подчертания текст).

 

Федералната митническа служба на Русия
разширява действието на незаконните ограничения
за гаранциите ТИР и върху финландско-руската граница

  Към 18.03.2014 г. на сайта на Федералната митническа служба на Руската федерация (ФМС на РФ) беше публикувана информация, че от 0.00 ч на 20 март 2014 г. карнетите ТИР вече няма да се приемат от митническа служба на Торфяновка на финландско-руската граница (Северозападното митническо управление). Това означаваше, че превозвачите, които пътуват през този натоварен гранично-пропускателен пункт между Европа и Русия, вече ще бъдат задължени да осигуряват допълнителни национални гаранции.
На 20.03.2014 г. цитираното по-горе съобщение на сайта на ФМС на РФ не беше активно. По съобщение на сайта на финландските митници, публикувано на 19.03.2014 г., митническия пункт Торфяновка ще приема карнети ТИР до 21.04.2014 г.
Напомняме, че ИРУ препоръчва на автотранспортните фирми, пътуващи до, от и транзит през Русия, да използват Препоръките за титулярите на карнети ТИР на ИРУ, публикувани на сайта на АЕБТРИ, в случай че карнетите ТИР неправомерно не се приемат от руските митнически служители.
При всички положения това ново незаконно решение на ФМС на РФ е директно нарушение на Конвенцията ТИР, както и на няколкото съдебни решения на Висшия арбитражен съд на Русия. Освен това то противоречи на отправените през последните няколко месеца от руското правителство инструкции във връзка със системата ТИР и представлява още един тревожен знак за бизнес климата в Русия.
ИРУ в момента провежда обсъждания с различни руски министерства на всички нива за бързо разрешаване на тази ситуация чрез незабавно възстановяване и дългосрочно продължаване на действието на системата ТИР в Русия.
Напомняме, че горещата линия на ИРУ е на Ваше разположение на телефон: + 41 22 918 20 58 и е-mail: hotline@iru.org на английски, френски и руски език.

 

Среща между АЕБТРИ и OFAE

 

 

    На 21 февруари 2014 г. в Солун се проведе среща между ръководствата на Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) и Гръцката федерация за международен автомобилен транспорт (OFAE). Делегацията на АЕБТРИ бе водена от председателя на Управителния съвет Георги Петърнейчев, а делегацията на OFAE – от президента на организацията Апостолос Кенанидис. Обменена беше информация за превозите под покритието на карнети ТИР, както и за проблемите, които срещат превозвачите от двете страни при извършване на международни превози на товари. АЕБТРИ запозна гръцките си колеги с инициативата за създаване на Балкански транспортен форум, която беше приветствана и подкрепена от президента на OFAE. Двете организации се договориха да си сътрудничат по-тясно и да провеждат съвместни заседания два пъти годишно с цел разглеждане на въпроси от взаимен интерес и трайно разрешаване на проблемите на превозвачите.
 

Среща между Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) и Асоциацията на международните превозвачи на Турция (UND)

 

 

    На 13.02.2014 г. в централата на UND в гр.Истанбул се проведе съвместно заседание на АЕБТРИ и UND в следствие на предложението на генералния секретар на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ), г-н Умберто де Прето за организиране на двустранна среща. Делегациите бяха водени от председателите на управителните съвети на двете асоциации.
    Участниците отбелязаха дългогодишното добро сътрудничество между двете организации, както и при дейността им в рамките на IRU и BSEC-URTA, като предвид настоящата ситуация подчертаха необходимостта от подобряване на комуникацията между тях. Делегациите обсъдиха политиките на Министерството на транспорта, съобщенията и информационните технологии на Република България и Министерството на транспорта, морските въпроси и съобщенията на Република Турция относно действащия разрешителен режим в областта на автомобилните превози на товари. Предвид възникналата ситуация с обмена на разрешителните между България и Турция и исканията на превозвачите двете делегации се съгласиха, че е възможно да бъдат започнати разговори в посока на либерализация на превозите.
    По искане на АЕБТРИ бяха обсъдени възможностите за разрешаване на проблема, свързан с определянето на вида на превозите от страна на турските контролни органи въз основа на фактурата, която не е транспортен документ.
    С цел укрепване на сътрудничеството и избягване на подобни ситуации в бъдеще АЕБТРИ и UND се договориха да провеждат съвместни заседания на всеки шест месеца, за да обсъждат въпроси от взаимен интерес. Решено беше с цел да съдействат на компетентните органи асоциациите да ги информират за резултатите от проведените двустранни срещи, както и да се осъществява незабавен директен контакт по телефона за разрешаване на спешни случаи и проблеми на български и турски превозвачи.

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

от Управителния съвет (УС) на Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ),
приета на извънредно заседание, проведено на 10.02.2014 г.

 

Като взе предвид                                                                 
 

създалата се обстановка на граничните пунктове с Република Турция в резултат на обезсилването на 15 хиляди разрешителни, изпратени от България на Република Турция за 2014 г.
 

огромните загуби, които търпят българските превозвачи, 

 

писмото на генералния секретар на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) до турската и българската асоциации за международни превози,
 

липсата на отговор от турската страна на искането на АЕБТРИ за незабавна среща,
 

изразената готовност за протест и блокиране на граничните пунктове от страна на малките превозвачи,

 липсата на информация за обезсилване на разрешителните от страна на ИА “Автомобилна администрация”, в резултат на което стотици автомобили са блокирани повече от 10 дни на границата,
 

сигналите за нарушения диалог с браншовите организации от страна на ИА “Автомобилна администрация”, заместен с разговори директно с фирми

 

УС на АЕБТРИ

 

информира генералния секретар на ИРУ, че все още няма реакция от турската асоциация за спешна среща, а на пунктовете са блокирани стотици български и турски превозвачи повече от 10 дни;

предлага на Министъра на транспорта, информационните техно-логии и съобщенията да потърси отговорност от виновните за неин-формирането на браншовите организации (своевременно) в т.ч. и АЕБТРИ за предупреждението от турската администрация да обяви невалидност на дадените разрешителни (в резултат на което са бло-кирани стотици автомобили на границата), както и за нарушения диа-лог с национално признатите браншови организации и директните обсъждания на проблемите с отделни фирми;

изразява недоумение, че до момента все още не са решени проблемите с ЕКМТ/СЕМТ разрешителните от Международния транс-портен форум и не са предприети мерки спрямо турските митнически власти, нарушаващи правилата на ЕКМТ/СЕМТ;

заявява, че не е в състояние да повлияе на превозвачите, които са в готовност за протест и блокиране на границата;


счита, че не е достатъчна активността на автомобилните админи-страции за своевременно определяне на квотите разрешителни през следващите години;


настоява двете страни да разгледат и решат напълно да се либерализира режимът на автомобилните превози. С участието на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията да се проведе спешна среща с правителството днес, 10.02.2014 г. за информиране за състоянието и готовността целият бранш да се присъедини към протестите, ако не се вземат спешни мерки.

   

 

 


Снимка:www.prezident.bg

От 2 до 4 декември 2013 г. на посещение в България бе новият генерален секретар на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) – Женева, Умберто де Прето. Той беше приет от президента на Република България – Росен Плевнелиев, с когото обсъдиха значението на автомобилния транспорт за развитието на съвременните логистични процеси и икономиката като цяло. Дискутирана беше необходимостта от държавна подкрепа за сектора, включително чрез изграждането и поддържането на модерна пътна инфраструктура.
Г-н де Прето посети и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Данаил Папазов, с когото бяха проведени разговори по актуални въпроси в областта на развитието на автомобилните превози. На срещата бе подписан тристранен Меморандум за разбирателство за изграждане на сътрудничество в областта на професионалната квалификация в автомобилния транспорт между МТИТС, АЕБТРИ и ИРУ.
Генералният секретар на ИРУ беше приет също така от директора на Агенция “Митници” – Павел Тонев, с когото бяха проведени разговори от взаимен интерес, свързани с режима ТИР, включително във връзка с актуалната информация за прилагането на Конвенцията ТИР в Русия.
Във всички срещи взеха участие и Георги Петърнейчев, председател на Управителния съвет и Пламен Цалков, генерален директор на АЕБТРИ.


Снимка:www.mtitc.government.bg

 

 

Предварителна декларация на данните от карнета ТИР посредством Интернет

 

Към 6 януари 2015 г. безплатният програмен продукт на ИРУ TIR-EPD (TIR Electronic Pre-Declaration) за предварителна декларация на данните от карнета ТИР посредством Интернет може да се прилага за превози с отправен или входен пункт в ЕС в Афганистан, България, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, Германия, Грузия, Гърция, Естония, Иран, Италия, Казахстан, Киргизстан, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Руската Федерация, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Узбекистан Украйна Унгария, Финландия, Франция, Хървания и Чехия.

 

 

Актуално за системата ТИР в Русия

На 30 ноември 2013 г. Федералната митническа служба на Руската федерация (ФМС на РФ) официално уведоми гарантиращата асоциация по режима ТИР в Русия – АСМАП за продължаване действието на двустранното им споразумение до 1 юли 2014 г. В съответствие с Конвенцията ТИР на тази база руските митнически власти би следвало да продължат да приемат карнетите ТИР на руските граници без допълнителни изисквания.
В разрез с горното обаче на 2 декември 2013 г. ФМС на РФ публикува съобщение, съгласно което незаконните ограничения по отношение на Конвенцията ТИР продължават да се прилагат в Централното, Южното, Северно-Кавказкото, Поволжското, Уралското, Сибирското и Далекоизточното митнически управления, в митниците на летищата Домодедово, Шереметиево и Внуково, както и в Псковската, Себежската и Кингисепската митници към Северозападното митническо управление. Същевременно се потвърждава, че карнетите ТИР се приемат във Виборгската, Карелската и Мурманската митници към Северозападното митническо управление.
Продължават усилията за трайно разрешаване на проблемите в Русия, като ще ви информираме своевременно за развитието на ситуацията.

 

Резюме на допълнителните препоръки, изготвени от ИРУ, към титулярите на карнети ТИР за защита на техните права във връзка с незаконните мерки, предприети от ФМС на РФ по отношение прилагането на Конвенцията ТИР на територията на Руската федерация, можете да намерите в рубрика “Горещи новини” на ТРАНС-ИНФО.

 

РУСКИ МИТНИЦИ

Съгласно информация, публикувана на сайта на Федералната митническа служба на Русия (ФМС на Русия) незаконни ограничения за гаранциите ТИР:
- се прилагат от 12 ноември за митническите учреждения на подчинение на Централното митническо управление;
- ще се въведат от 19 ноември за Псковската, Себежската и Кингисеппската митници, подчинени на Северозападното митническо управление.
Предвижда се от 1 декември 2013 г. неправомерните мерки за изискване на допълнително обезпечение на превозите ТИР да се прилагат в цяла Русия за стоки, които се внасят на територията на Митническия съюз (Русия, Беларус, Казахстан).
Напомняме, че ИРУ настоятелно препоръчва всички превозвачи, пътуващи до, от и транзит Русия, да използват Препоръките за титулярите на карнети ТИР на ИРУ, в случай че обработката на карнети ТИР незаконно се отказва от някои руски митничари.
***   ***   ***  
По информация на Международния съюз за автомобилен транспорт
към 28.10.2013 г. Федералната митническа служба на Руската федерация прилага мерките за допълнително обезпечение на превозите ТИР за митници Шереметиево, Домодедово и Внуково, както и за митническите учреждения, които са на подчинение на:
-
Северно-Кавказкото митническо управление;
- Южното митническо управление;
- Приволжския митнически регион (към който се отнасят регионалните митнически учреждения Башкортостан, Нижегород, Оренбург, Перм, Самара, Саратов, Татарстан, Уляновск и Приволжска оперативна;
- Уралската митница (към която се отнасят регионалните митнически учреждения Челябинск, Ханти-Мамсийск, Колцово, Магнитогорск, Тюмен, Уралска оперативна, Ямало-Ненец и Екатеринбург);
- Сибирската и Далекоизточната митници.
При проблеми с използването на карнети ТИР при превози от, до и през територията на РФ, ИРУ съветва титулярите на карнети ТИР да използват публикуваните препоръки.
Телефон на горещата линия на ИРУ: +41 22 918 20 58 (английски, руски и френски)
Е-mail на горещата линия:                 hotline@iru.org

***   ***   ***  
Препоръки за титулярите на карнети ТИР на ИРУ относно възможното прилагане на Решение № 01-11/28474 от 4 юли 2013 г. на Федералната митническа служба на Руската федерация (ФМС на РФ), налагащо предоставянето на допълнителни гаранции при превози под покритието на карнети ТИР
- Препоръки
- Образец на заявление

***   ***   ***  
Допълнително обезпечение при превози под покритието на карнети ТИР в Русия

                             

 
IRU website TIF website