Home

Моля, за да виждате по-добре публикуваната информация, да ползвате браузерите Internet Explorer или Google Chrome!

 

 

 

На вниманието на превозвачите, извършващи превози от/до българските морски пристанища

   Във връзка с предпроектно проучване за изграждане на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System - PCS) ДП „Пристанищна инфраструктура“ се обръща към автомобилните превозвачи като бъдещи ползватели на системата с молба да попълнят въпросника и двете таблици, направени специално за тях, и да ги изпратят на имейл pcs@bgports.bg до 26.06.2017 г.
  Изграждането на системата ще осигури автоматизиран обмен и надежден портал за връзка и обмен на информация между органите на граничния контрол, ДП „Пристанищна инфраструктура“, терминалните оператори, пилотските станции, корабните агенти, капитаните на корабите, товародателите, товарополучателите, спедиторите, превозвачите на пътници и товари и др.
   Въпросникът и таблиците може да се попълнят или на български, или на английски език. Имайте предвид, че при разминаване в терминологията трябва да се придържате към английския текст. Ако възникнат въпроси, моля да се обърнете на посочения имейл адрес или към ръководителя на проекта – г-н Златко Кузманов – тел. 052 687 988.

   - Въпросник - на български език

                          на английски език;

   - Таблица 1 - на български език

                          на английски език;

   - Таблица 2 - на български език

                          на английски език.

 

 

 

 

Информационната система Транс-Инфо предоставя надеждна информация за условията за извършване на автомобилни превози в отделните страни в Европа и по света във все по-динамично променящата се среда за работа на превозвачите.

 

Съвместна декларация на България, Чехия, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия относно социалната и търговска страна на Пакета за мобилност

   Миналата седмица Комисията представи Пакетa за мобилност като обяви целта "да помогне на сектора да остане конкурентоспособен в социално справедлив преход към чиста енергия и цифровизация". Този пакет беше въведен като набор от „инициативи, които ще направят движението по пътищата по-безопасно, ще намали бюрокрацията за бизнеса, ще се бори с незаконната заетост и ще осигури подходящи условия и време за почивка на работниците".

  Напълно споделяме амбициите на Комисията за по-опростено законодателство, по-ясните правила и по-доброто прилагане. Това винаги е добре дошло, тъй като води до премахване на незаконните действия и до засилване спазването на законодателството. Предложеният пакет обаче рискува да пропусне тези цели и може да доведе до значителни структурни проблеми за сектора на автомобилния транспорт.

  На практика предложеното изрично прилагане на Директивата за командироването в транспортният сектор означава значително негативно влияние в настоящите правила на пазара на автомобилния транспорт.

   Всички ние споделяме визията на Бялата книга на ЕС за транспорта от 2011 г., която има за цел по-ефективен европейски пазар на автомобилния транспорт, като подобри европейския единен пазар и направи икономиката на ЕС по-силна и по-конкурентна. Тази визия трябва да ръководи нашите преговори, нашите разисквания относно правилния баланс между гъвкавостта на пазара и подходящата социална защита на работниците и трябва да се поддържа и в бъдеще.

  Следователно в следващата дискусия би трябвало да преоценим критично баланса на предложението по отношение на следното:

   * от какъв пазар на автомобилния транспорт се нуждае ЕС, за да
    
подкрепи своята икономика в конкурентна глобализирана среда;
   * какви са предизвикателствата, на които трябва да се обърне
     внимание;
   * как да се справим с тези предизвикателства в преследването на
     целите на Бялата книга от 2011 г. по отношение на
     конкурентоспособност; лоялна конкуренция, работни условия на
     водачите, ефективност, околна среда и др.;
   * до каква степен законодателството за командироването има
     отношение към автомобилния транспорт (отразявайки също така
     новите правила, произтичащи от преразглеждането на Директивата за
     командироването) и как то е свързано с по-нататъшната
     либерализация на автомобилния транспорт?
   В този контекст ще отделим специално внимание на рисковете от фрагментиране, протекционизъм и прекомерна бюрокрация на пазара на ЕС. Трябва да гарантираме, че бъдещата правна рамка ще позволи да се използват пълноценно конкурентните предимства, като същевременно се гарантира лоялна конкуренция и адекватно ниво на работните условия за водачите.

   Ще обърнем и особено внимание на административната тежест и на въздействието върху ежедневните дейности на бранша. Трябва да се уверим, че всички ограничения на пазара са необходими, пропорционални и добре обосновани.

                                Източник: сайт на ИА "Автомобилна администрация"
Забележка: Информация за направените от ЕК предложения за изменение на Пакета за мобилност може да бъде намерена в рубрика "Горещи новини" на Транс-Инфо.

 

 

 

 

 

Уважаеми потребители,
Информацията за влязлата в сила от днес (25-и май) в
Германия забрана за ползване на седмичната почивка на борда на ПС публикуваме и обновяваме в рубрика "Горещи новини" на Транс-Инфо.   

 

ИРУ настоява за мораториум върху прилагане на забраната за седмичната почивка в Германия 

   В изпратено на 24-ти май писмо до федералния министър на транспорта и дигиталната инфраструктура на Германия Alexander Dobrindt генералният делегат на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) към ЕС Matthias Maedge настоява за мораториум върху прилагане на забраната за ползване на седмичната почивка на борда на превозните средства до 31-ви юли. ИРУ се аргументира с липсата на практическа информация и указания за начина на прилагане на разпоредбите, както и с недостига на време новите условия да се съобщят на чуждестранните превозвачи, които са основните засегнати от ограничението, което влезе в сила днес - 25-и май. Пълният текст на писмото можете да прочетете ТУК.

 

 

Европа: Обсъждане на автомобилния пакет в ЕП 

   На 16 май в Европейския парламент е проведено обсъждане на резолюция за предстоящите изменения на законодателството в автомобилен транспорт или т.нар. автомобилен пакет.

   Г-н Петър Курумбашев, член на ЕП от Групата на СиД, е взел участие в дебата в качеството си на заместник-член на Комисията по транспорт и туризъм (TRAN). Вижте информация за неговото участие в дебата ТУК.

 

 

 

  АЕБТРИ напомня, че съгласно решение на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) след изчерпване на наличните количества от 4-листови и 20-листови карнети ТИР се преустановява тяхното издаване.
  В употреба ще останат следните видове карнети ТИР:
  6-листови - 88,00 лв. и 14-листови - 150,00 лв.

 

 

 

Правна помощ и финансиране за търсене на обезщетение от производителите на товарни автомобили Daimler, Man, Scania, Volvo/Renault, DAF, Iveco 

   - Анализ на Международния съюз по автомобилен транспорт (ИРУ);

   - Предложение на немската компания Sophokles GmbH;

   - Предложение на холандска компания BarentsKrans.

 

  

              Намаляване на цените на карнетите ТИР

  

   Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) предприе мерки с цел да се повиши конкурентоспособността на режима ТИР, като въведе временни отстъпки на доставните цени на карнетите ТИР.
  С решение на Управителния съвет на Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) цените на карнетите ТИР се намаляват от 14 ноември 2016 г., както следва:
                                   4-листов карнет ТИР – 85,00 лв.
                                   6-листов карнет ТИР – 88,00 лв.
                                 14-листов карнет ТИР – 150,00 лв.
                                 20-листов карнет ТИР – 150,00 лв.

 

 

Юлиян Генков е новият ръководител направление „ТИР и транзитни системи“ на ИРУ 

 

 

 

 

  Юлиян Генков беше назначен за ръководител на цялостната дейност на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) по администрирането на системата ТИР и транзитните системи.

  Професионалният му път повече от 30 г. е свързан със системата ТИР. Започва кариерата си в Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ), където работи 11 години. В ИРУ, Женева над 20 години оглавява отдела „Одит и достъп до режима ТИР“. Дейността му в последните години е свързана и с прилагането на предварителното електронно деклариране на данните от карнетите ТИР.
  Генков е завършил Университета за национално и световно стопанство в София и има допълнителна специализация по интермодален транспорт в Университета за политически науки Джон Хопкинс в Балтимор, САЩ.

 

 

 

       Европа: Резултати от Европейския ден без загинали на пътя 21 септември 

   Резултатите от Европейския ден без загинали на пътя (проект EDWARD) бяха публикувани от TISPOL (Европейската мрежа на службите на пътна полиция) и Европейската комисия:
• На 21 септември 2016 г. (обявен за Европейски ден без загинали на пътя) е имало общо 43 убити в 31 страни.
• В сравнение с 2015 г., когато на същия ден е имало 70 смъртни случаи при ПТП, убитите през този ден са намалели с приблизително 39 %.
• 19 страни, включително България, на 21 септември са регистрирали 0 убити, докато през миналата година те са били едва 11.
• 7 други страни са отчели намаление на броя на убитите в сравнение със същия ден на предходната година.
• 3 страни са регистрирали увеличение на този показател.

 

  Реакции в Twitter:
• 7,923 поста в Twitter на 19, 20 и 21 септември;
• 19,298,225 уникални посещения на #ProjectEDWARD;
• Project EDWARD е включен в информацията за най-интересните събития Twitter Moments Today;
• Влиза в Топ 5 за Великобритания;
• Влиза във водещите новини за много други държави;
• Влиза в Световния топ 50.

 

  Коментирайки проекта EDWARD европейският комисар Violeta Bulc каза:
 "Обучението и повишаването на съзнанието имат сериозен принос към безопасността на движението по пътищата. Проектът EDWARD поставя крайно амбициозна цел: един ден да не се допусне нито един смъртен случай по пътищата на Европа. Тази година регистрирахме значително подобрение в сравнение с 2015 г., което показва, че когато всички заинтересовани се обединим, ние наистина можем да повлияем и да спасим човешки животи. Ние сме на правилния път да превърнем в реалност амбициозната цел 0 убити на пътя."

 

  Президентът на TISPOL Paolo Cestra каза:
  “Когато стартирахме проекта EDWARD, ние знаехме, че ще бъде невероятно трудно да постигнем ден без смърт на пътя в цяла Европа. Но ние вярваме и тези резултати показват, че когато всички работим заедно за постигане на такава цел в световен мащаб, можем да постигнем значително подобрение. Благодарим на всички, които подписаха обета, които споделяха нашите послания и които направиха една или две дребни промени в поведението си на пътя. Всяко индивидуално действие може да помогне за намаляване на убитите и тежко ранените хора по пътищата в Европа.
  Разбираме, че много фактори влияят върху показателя смъртност при ПТП във всеки отделен ден, така че не можем да определим какво е било прякото влияние на проекта EDWARD. Ние вярваме обаче, че проектът EDWARD има като прекрасен резултат съживяването в цяла Европа на сътрудничеството и съпричастността, като и споделянето на прости послания за безопасността на движението.
  Европейската комисия си е поставила амбициозна цел да намали смъртността по пътищата в Европа до 2020 г. Тази цел в последно време започна да ни се струва непостижима, но проектът EDWARD показа, че с правилния ангажимент и мотивация още имаме време да я постигнем и аз настоявам веки да работи за това.“

 

Представителство във Франция 

   Във връзка с влезлите в сила от 1-ви юли 2016 г. изменения на трудовото и социално законодателство на Франция (известни още като закона Macron) АЕБТРИ – Сервиз и учебен център ЕООД предлага на българските превозвачи осигуряването на представителство във Франция при изключително изгодни условия.
   За информация и контакти: тел. 02 958 1021; факс: 02 958 6109; имейл: serviceoffice@aebtri.com.

 

 

Писмо от Европейската комисия във връзка с минималните работни заплати в Германия и Франция 

   На 13 юли 2016 г. АЕБТРИ получи отговор на протестната резолюция, приета от асоциации на превозвачите – членки на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ), изпратена на 31 май 2016 г. до Председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.

  В писмото комисарят по транспорта г-жа Виолета Булц потвърждава, че Европейската комисия се опитва да намери единно решение за ЕС за прилагането на Директивата за командироване на работници в сектора в рамките на прегледа на законодателството в автомобилния транспорт, който се извършва в момента. Целта е в бъдеще да се избегнат подобни мерки на отделни страни членки на ЕС като въвеждането на минимални заплати за шофьорите, извършващи международните превози в Германия и Франция.

  По последна информация Комисията възнамерява да публикува конкретните предложения за изменение на законодателството през първото тримесечие на 2017 г.

  Пълен текст на писмото от комисаря по транспорта г-жа Виолета Булц:
- Оригинал на английски език;

- Превод на български език.

 

Протест срещу неопротекционистичните мерки в автомобилния транспорт

 

   На 14 юни в Брюксел се проведе съвместен протест, организиран от асоциации на превозвачите – членки на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) - AEBTRI (България), CESMAD BOHEMIA (Чешка Република),  CESMAD SLOVAKIA(Словакия),  ERRAA (Естония), MKFE (Унгария), UNTRR (Румъния), ZMPD (Полша), ASTIC (Испания), LATVIJAS AUTO (Латвия), LINAVA (Литва), AITA (Молдова), ASMAP (Украйна). Той беше насочен срещу неопротекционистичните мерки, въведени в международния автомобилен транспорт от някои страни-членки на ЕС, като минимални заплати за шофьорите, извършващи превози до Германия и Франция. Под претекста за защита на правата на шофьорите и справедлива конкуренция тези мерки водят единствено до неимоверно нарастване на административната и финансова тежест за чуждестранните превозвачи и защита на местния бизнес.  

    Протестиращите призоваха Европейската комисия незабавно за вземе решение и да се произнесе по стартиралата още преди година процедура за нарушение на европейското законодателство срещу Германия във връзка с прилагането на минималната заплата в международния автомобилен транспорт, както и за започване същата процедура срещу Франция.
     На 31 май 2016 г. асоциациите - членки на ИРУ от 11 страни -  ANTRAM (Португалия), ASTIC (Испания), AEBTRI (България), CESMAD BOHEMIA (Чешка Република), CESMAD SLOVAKIA (Словакия), ERRAA (Естония), LATVIJAS AUTO (Латвия), LINAVA (Литва), MKFE (Унгария), UNTRR (Румъния) и ZMPD (Полша) изпратиха съвместна резолюция до Президента на Европейската комисия Жан–Клод Юнкер с искане за активни действия за спиране на прилагането на немския и френски закони за минималната заплата в автомобилния транспорт, които нарушават основните права на ЕС за свободно движение на хора и стоки и предоставяне на услуги.
     На 7 юни 2016 г. министрите на транспорта на 11 страни от ЕС – България, Полша, Чехия, Унгария, Естония, Латвия, Литва, Румъния, Малта, Словакия и Словения изпратиха писмо до Комисаря по транспорта на ЕК Violeta Bulc с предупреждение, че тези протекционистични мерки ще доведат до фрагментиране на европейския пазар, и с искане за осигуряване на ясна и недискриминационна регулаторна рамка, която да осигури ефективното функциониране на сектора автомобилен транспорт в унисон с фундаменталните свободи на Вътрешния пазар.

 

 

Протест срещу предстоящото въвеждане на минимална заплата за международните превози и каботажа във Франция

   УС на АЕБТРИ, след като обсъди проект на резолюция до г-н Франсоа Оланд - Президент на Република Франция, прие, че той трябва да бъде подкрепен и изпратен по предназначение чрез френското посолство в Република България. На 31 май 2016 г. резолюцията беше предадена на френското посолство. Считаме, че текстът трябва да стигне и до всички български превозвачи, които ще бъдат засегнати и ще понесат сериозни последици от прилагането на разпоредбите на новото френско законодателство, отнасящо се до международния автомобилен транспорт.
   Подобна резолюция, приета и подписана от същите асоциации от 11 страни членки на ЕС, беше изпратена до Председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер чрез нейното представителство в София. В документа се приветства решението от миналата година на Комисията да стартира процедура за нарушение срещу Германия и очакването, че същата мярка ще бъде взета и по отношение на френското законодателство. Същевременно се изразява недоволство, че все още няма решение по казуса, което на практика поощри други страни да последват Германия. Асоциациите призовават Европейската комисия да се ангажира активно с проблема и да оттегли прилагането на правилата на MiLoG (в Германия) и закона Macron (във Франция) в транспорта.
Протестна резолюция до Президента на Република Франция Франсоа Оланд - оригинал

Протестна резолюция до Президента на Република Франция Франсоа Оланд - превод на български

Протестна резолюция до Председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер - оригинал

Протестна резолюция до Председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер - превод на български.

 

 

Международно проучване "Животът ми след катастрофата"

 

  Резолюция на ИРУ

 

   На заседанието на Генералната асамблея на Международния съюз за автомобилен транспорт, състояло се на 8 април 2016 г. единодушно бе приета Резолюция за „Неконтролираната миграцията и международната криза с бежанците“.

 

 

Облекчения на процедури,
въведени от администратора на системата ТИР – ИРУ,
в сила от 1.01.2016 г.:

   1. Срокът на валидност на карнета ТИР става 75 дни.

   2. Срокът за връщане на карнета ТИР става 30 дни след датата на валидност, т.е. до 105-ия ден, като до тази дата се изпраща напомнително писмо до титуляра за отчитане на карнета ТИР в срок от 14 дни.

   3. При неотчетен карнет ТИР забрана за издаване на карнети ТИР се налага на 119-тия ден след деня на издаване на карнета ТИР.

   4. При отсъствие на информация по SafeTIR за неотчетен използван карнет ТИР или при карнет ТИР, деклариран от титуляра като загубен, задържан, откраднат или унищожен, допълнителната гаранция, която превозвачът трябва да учреди, е в размер на минимум 1000 USD или левовата им равностойност. Ако неотчетеният карнет ТИР е деклариран от титуляра като неизползван, допълнителната гаранция, която превозвачът трябва да учреди, за да може да продължи да получава карнети ТИР, е в размер на минимум 3000 USD или левовата им равностойност.

   Банковата гаранция се учредява със срок на валидност 27 месеца от датата на издаване на карнета ТИР и може да бъде предсрочно освободена след минимум 12 месеца, при наличие на постъпила информация по SafeTIR и при отсъствие на уведомление или иск за плащане от митническа администрация за съответния карнет ТИР.


 

Русия: Заповед на ФМС за обработка на карнети ТИР на граничните пунктове

   На 22 декември 2015 г. на официалния руски интернет-портал за правна информация е публикувана заповед на Федералната митническа служба на Русия от 14.12.2015 г. № 2568 "За превоз на стоки в съответствие с Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР". Заповедта е регистрирана в руското министерство на правосъдието на 18.12.2015 г. под № 40161. С нея се определя списък на контролните пунктове на държавната граница на Руската федерация, през които се допуска вносът на превозвани по Конвенцията ТИР стоки на митническата територия на Евразийския икономически съюз.
  Въпреки че заповедта влиза в сила 30 дни след официалното й публикуване, по информация на асоциацията на руските международни превозвачи и в момента на пунктовете от списъка се извършва обработка на карнети ТИР.
  Списък на ГКПП, даден в приложение към заповедта

 

 

   Кристиан Лабро ще бъде новият президент на ИРУ

 

                               

 

       Генералната асамблея на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ), Женева избра Кристиан Лабро за президент на ИРУ за мандата 2016 - 2017 г.

    Кристиан Лабро има забележителна кариера в транспорта, която стартира през 1979 г. в немския Федерален съюз на превозвачите за собствена сметка и товародателите (BWV). През 1990 г. той става изпълнителен директор на BWV, а от 1995 г. е генерален секретар на Федералния съюз за икономика, транспорт и логистика (BWVL).
     Г-н Лабро участва в работата на различни комисии на ИРУ от дълги години, включително като:
    • президент на Комитета за връзки на ИРУ по превози за собствена сметка (CLCP) - две години
    • вицепрезидент на Комитета за връзки на ИРУ с ЕС по товарни превози (CLTM) – четири години
    • член на Финансовата комисия на ИРУ – от 1997 г. и неин президент през периода 2012 – 2015 г.
    • член на Президиума на ИРУ от 2012 г. до 2015 г.
    Кристиан Лабро e магистър по икономика, завършил е Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität в Бон, Германия и е специализирал икономика на транспорта.

 

 

Русия: Възобновяване на прилагането на режима ТИР

На 10 юни 2015 г. Федералната митническа служба на Руската федерация (ФМС на РФ) съобщи на сайта си: “Ситуацията с карнетите ТИР се разреши”. ФМС на РФ информира още, че в резултат на проведените интензивни преговори сътрудничеството с гарантиращата режима ТИР в Русия асоциация AСМАП е възстановено.
Към настоящия момент е изготвен предварителен списък с 34 гранични пункта, които отново обработват карнети ТИР по границите на Русия с Азербайджан, Естония, Финландия, Грузия, Латвия, Литва, Монголия, Норвегия, Полша и Украйна. До изготвянето на окончателен списък от страна на ФМС на Русия не е изключено в отделни случаи да има евентуални затруднения при приемането на карнети ТИР за обработка. Независимо от това Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) препоръчва превозвачите да използват карнети ТИР при транзитни операции в Русия през изброените контролно-пропускателните пунктове.
ИРУ и АЕБТРИ ще продължат да следят ситуацията и да информират превозвачите своевременно за нейното развитие.

Европейската комисия (ЕК) започна процедура за нарушение за прилагането на немския Закон за минималната работна заплата в транспортния сектор

Обръщаме внимание на превозвачите, че това не спира действието на Закона за минималната работна заплата в Германия и на този етап те трябва да продължават да спазват изискванията му при превози с товарене/разтоварване в Германия и каботаж, защото при нарушение подлежат на санкции!

 

Нови цени (с ДДС) на доставяните от Швейцария материали, свързани с категоризацията на автобусите по Системата за международна класификация на автобусите за туризъм, в сила от 01.02.2015 г.:

-

табели - 96 лв.;

- стикер валидност - 48 лв.;

- удостоверение - 8,40 лв.

 

 

 

Германия: Минимална работна заплата

На 19-и януари 2015 г. АЕБТРИ изпрати писмо до Европейската комисия по повод въведената в Германия минимална работна заплата, текста на което можете да изтеглите на български и на английски език.

Приканваме превозвачите да изразят несъгласието си с прилагането на тези разпоредби за международния автомобилен транспорт. За целта може да напишат писмо до компетентните еврокомисари, като който желае може да използва изцяло или частично следните текстове, които да допълни с аргументи от личната си практика:
- текст на български език;
- текст на английски език;
 
 или да попълнят формуляра на Европейската комисия за оплаквания, свързани с предполагаеми нарушения на правото на ЕС:
-
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/complaint_form_bg.htm;
 
-
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/complaint_form_en.htm
 
Възможно е да се изпрати писмо или да се попълни и изпрати формулярът и на български език, но ако го изпратите на английски, няма да се губи време за превод от служителите на ЕК.

* * * * * * *

 

 Франция санкционира ползването на нормалните седмични почивки на борда на ПС

     На 11 юли 2014 г. във Франция е обнародван закон, съгласно който превозвач, който не създаде условия шофьорите му да ползват нормалните седмични почивки извън кабината на автомобила, се санкционира с една година затвор и глоба в размер на 30 000 евро. Законът е влязъл в сила на 12 юли 2014 г. До момента няма допълнителна информация как ще се извършва контролът и как ще се прилагат санкциите.

Мерки срещу ползването на нормалната седмична почивка
в превозното средство

     Както вече съобщихме, с Кралски указ от 19 юни 2014 г. Белгия въведе глоба от 1800 евро, ако водач ползва нормалната си седмична почивка в автомобила. На 6 май 2014 г. френският сенат одобри законопроект № 397 от 2013 г., в който се предвижда въвеждането на такава забрана и във Франция със заложена глоба при нарушение до 30 000 евро и 1 година лишаване от свобода.
     АЕБТРИ полага усилия както да следи развитието на случая, така и да защити интересите на българските международни превозвачи. На 02.06.2014 г. асоциацията изпрати писмо до ИА "Автомобилна администрация", с което обърна внимание на българските компетентни органи към проблема, който засяга всички български транспортни фирми, извършващи международни превози на територията на ЕС, и помоли за тяхната намеса за защита на интересите на превозвачите.  АЕБТРИ представи становището си срещу тези мерки и негативните последици от тях за сектора в рамките на Конференцията на Euro Contrôle Route (ECR), проведена в София на 18 юни 2014 г. Представител на АЕБТРИ постави въпроса и на заседанието на Комитета за социален диалог в сектор автомобилен транспорт на ЕС, състояло се в Брюксел на на 4 юли  2014  г. с искане за получаване на конкретна информация за извършването на контрола на забраната, която вече е в сила в Белгия - дали се контролира само в момента на проверката или за предходните 28 дни, какво доказателство трябва да се представя, има ли достатъчно и кои са подходящите паркинги в засегнатите страни и т.н. На 7 юли АЕБТРИ изпрати официално писмо до Сим Калас, зам.-председател и комисар по транспорта на ЕС, изразявайки аргументирано категорично несъгласие с подобно тълкуване и прилагане на регламента и настоявайки за спешни  мерки за  спиране на опитите за разширяване на обхвата на регламента на национално ниво и въвеждане на правила и санкции с пагубни последици за автомобилния транспорт.  
    По последни данни френският законопроект, въвеждащ забрана за ползването на нормалната почивка на водачите  в автомобилите, още не е приет. След приемането му има голяма вероятност законът да бъде предаден на Конституционния съд, което би могло да забави влизането му в сила. Френските контролни органи в автомобилния транспорт не разполагат или разполагат с много ограничена информация относно тази инициатива. Като цяло те възнамеряват да насочат проверките към автотранспортни предприятия, които планират превозите си по начин, при който прекарването на нормалните седмични в кабината на автомобила е неизбежно за водача му. Към този момент е неясно как това би се  прилагало на практика към чуждестранните превозни средства, извършващи превози на френска територия. Европейската комисия (ЕК) е инициирала процедура срещу Франция по проекта EU Pilot (изискване за предоставяне в съкратени срокове на предварителна информация преди да започне процедура за нарушение съгласно чл. 258 от ДФЕС) във връзка с пропорционалността на предвижданите санкции, като е изискала от френските компетентни органи да представят информация за подготвяните мерки и обосновка на предложените тежки санкции. 
    Секретариатът на ИРУ е влязъл във връзка с белгийското министерство на транспорта, откъдето са дали указание по отношение на процедурата по санкциониране на нарушителите. Потвърдено е, че глобата на мястото на откриване на нарушението е 1800 евро. В случай че тя не се заплати незабавно, контролните органи могат да блокират превозното средство, да изискат подлежащ на възстановяване депозит или, ако глобата не бъде заплатена в срок от 96 часа, да конфискуват превозното средство. При това положение може да се заведе съдебно дело, като при решение за виновност глобата може да достигне 60 000 евро.  Освен това на 12 юни 2014 г. Сeкретариатът на ИРУ е изпратил официално искане до Генерална дирекция "Мобилност и транспорт" на ЕК за правно становище по прилагането на чл. 8, т. 8 от Регламент 561/2014 г.: "По желание на водача дневните почивки и намалените седмични почивки извън базата могат да бъдат ползвани в превозното средство, доколкото то разполага с подходящи условия за спане за всеки водач и превозното средство е неподвижно.", което досега не е получено.
     ИА "Автомобилна администрация" е протестирала срещу мерките за забрана за ползване на нормалната седмична почивка на борда на автомобила и е поискала конкретна информация за извършването на контрола в Белгия на заседанието на Комитета по автомобилен транспорт към ЕК, състояло се на 30.06.2014 г. в Брюксел. Представителят на белгийските компетентни органи е обяснил, че проверки се извършват само на място в автомобилите по време на ползването на почивките на водачите, а допълнителни документи не се изискват. В последствие тази информация е потвърдена и по имейл. Протоколът от заседанието още не публикуван.
АЕБТРИ ще продължава да следи развитието на събитията и своевременно ще уведомява превозвачите за настъпили изменения.

Среща между АЕБТРИ и OFAE

 

 

    На 21 февруари 2014 г. в Солун се проведе среща между ръководствата на Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) и Гръцката федерация за международен автомобилен транспорт (OFAE). Делегацията на АЕБТРИ бе водена от председателя на Управителния съвет Георги Петърнейчев, а делегацията на OFAE – от президента на организацията Апостолос Кенанидис. Обменена беше информация за превозите под покритието на карнети ТИР, както и за проблемите, които срещат превозвачите от двете страни при извършване на международни превози на товари. АЕБТРИ запозна гръцките си колеги с инициативата за създаване на Балкански транспортен форум, която беше приветствана и подкрепена от президента на OFAE. Двете организации се договориха да си сътрудничат по-тясно и да провеждат съвместни заседания два пъти годишно с цел разглеждане на въпроси от взаимен интерес и трайно разрешаване на проблемите на превозвачите.
 

Среща между Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) и Асоциацията на международните превозвачи на Турция (UND)

 

        

 

    На 13.02.2014 г. в централата на UND в гр.Истанбул се проведе съвместно заседание на АЕБТРИ и UND в следствие на предложението на генералния секретар на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ), г-н Умберто де Прето за организиране на двустранна среща. Делегациите бяха водени от председателите на управителните съвети на двете асоциации.
    Участниците отбелязаха дългогодишното добро сътрудничество между двете организации, както и при дейността им в рамките на IRU и BSEC-URTA, като предвид настоящата ситуация подчертаха необходимостта от подобряване на комуникацията между тях. Делегациите обсъдиха политиките на Министерството на транспорта, съобщенията и информационните технологии на Република България и Министерството на транспорта, морските въпроси и съобщенията на Република Турция относно действащия разрешителен режим в областта на автомобилните превози на товари. Предвид възникналата ситуация с обмена на разрешителните между България и Турция и исканията на превозвачите двете делегации се съгласиха, че е възможно да бъдат започнати разговори в посока на либерализация на превозите.
    По искане на АЕБТРИ бяха обсъдени възможностите за разрешаване на проблема, свързан с определянето на вида на превозите от страна на турските контролни органи въз основа на фактурата, която не е транспортен документ.
    С цел укрепване на сътрудничеството и избягване на подобни ситуации в бъдеще АЕБТРИ и UND се договориха да провеждат съвместни заседания на всеки шест месеца, за да обсъждат въпроси от взаимен интерес. Решено беше с цел да съдействат на компетентните органи асоциациите да ги информират за резултатите от проведените двустранни срещи, както и да се осъществява незабавен директен контакт по телефона за разрешаване на спешни случаи и проблеми на български и турски превозвачи.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

от Управителния съвет (УС) на Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ),
приета на извънредно заседание, проведено на 10.02.2014 г.

 

Като взе предвид                                                                 
 

създалата се обстановка на граничните пунктове с Република Турция в резултат на обезсилването на 15 хиляди разрешителни, изпратени от България на Република Турция за 2014 г.
 

огромните загуби, които търпят българските превозвачи, 

 

писмото на генералния секретар на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) до турската и българската асоциации за международни превози,
 

липсата на отговор от турската страна на искането на АЕБТРИ за незабавна среща,
 

изразената готовност за протест и блокиране на граничните пунктове от страна на малките превозвачи,

 липсата на информация за обезсилване на разрешителните от страна на ИА “Автомобилна администрация”, в резултат на което стотици автомобили са блокирани повече от 10 дни на границата,
 

сигналите за нарушения диалог с браншовите организации от страна на ИА “Автомобилна администрация”, заместен с разговори директно с фирми

 

УС на АЕБТРИ

 

информира генералния секретар на ИРУ, че все още няма реакция от турската асоциация за спешна среща, а на пунктовете са блокирани стотици български и турски превозвачи повече от 10 дни;

предлага на Министъра на транспорта, информационните техно-логии и съобщенията да потърси отговорност от виновните за неин-формирането на браншовите организации (своевременно) в т.ч. и АЕБТРИ за предупреждението от турската администрация да обяви невалидност на дадените разрешителни (в резултат на което са бло-кирани стотици автомобили на границата), както и за нарушения диа-лог с национално признатите браншови организации и директните обсъждания на проблемите с отделни фирми;

изразява недоумение, че до момента все още не са решени проблемите с ЕКМТ/СЕМТ разрешителните от Международния транс-портен форум и не са предприети мерки спрямо турските митнически власти, нарушаващи правилата на ЕКМТ/СЕМТ;

заявява, че не е в състояние да повлияе на превозвачите, които са в готовност за протест и блокиране на границата;


счита, че не е достатъчна активността на автомобилните админи-страции за своевременно определяне на квотите разрешителни през следващите години;


настоява двете страни да разгледат и решат напълно да се либерализира режимът на автомобилните превози. С участието на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията да се проведе спешна среща с правителството днес, 10.02.2014 г. за информиране за състоянието и готовността целият бранш да се присъедини към протестите, ако не се вземат спешни мерки.

                            

                               Снимка:www.prezident.bg

 

От 2 до 4 декември 2013 г. на посещение в България бе новият генерален секретар на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) – Женева, Умберто де Прето. Той беше приет от президента на Република България – Росен Плевнелиев, с когото обсъдиха значението на автомобилния транспорт за развитието на съвременните логистични процеси и икономиката като цяло. Дискутирана беше необходимостта от държавна подкрепа за сектора, включително чрез изграждането и поддържането на модерна пътна инфраструктура.
Г-н де Прето посети и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Данаил Папазов, с когото бяха проведени разговори по актуални въпроси в областта на развитието на автомобилните превози. На срещата бе подписан тристранен Меморандум за разбирателство за изграждане на сътрудничество в областта на професионалната квалификация в автомобилния транспорт между МТИТС, АЕБТРИ и ИРУ.
Генералният секретар на ИРУ беше приет също така от директора на Агенция “Митници” – Павел Тонев, с когото бяха проведени разговори от взаимен интерес, свързани с режима ТИР, включително във връзка с актуалната информация за прилагането на Конвенцията ТИР в Русия.
Във всички срещи взеха участие и Георги Петърнейчев, председател на Управителния съвет и Пламен Цалков, генерален директор на АЕБТРИ.

                

Снимка:www.mtitc.government.bg

 

 
IRU website TIF website